Puutuoteteollisuus uudistuu ja varmistaa biotalouden kasvua

Suomessa puutuotteiden käyttöä on edistettävä määrätietoisesti.  Uuden Puutuoteteollisuus ry:n tehtävänä on edistää alan kilpailukykyä, uudistumista ja eurooppalaista yhteistyötä. Alan tutkimuksen koordinointi on myös  keskittynyt Puutuoteteollisuus ry:n.  Tutkimuksen kärkenä tulee olemaan puutuotteiden kasvavan käytön mahdollistaminen ja tukeminen. Uusi tutkimusagenda täsmentyy kuluvan vuoden aikana.

Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajana aloitti huhtikuun alussa Matti Mikkola. Matti on tehnyt mekaanisen metsäteollisuuden parissa monipuolisen ja  kansainvälisen työuran.

Puutuoteteollisuus on biotalouden ydintä

Puutuoteteollisuus varmistaa osaltaan biotalouden toteutumista  –  Puutuoteteollisuus on biotalouden ydintä ja yksi sen mahdollistajista, sillä puutuotteiden kasvava käyttö lisää puuraaka-ainevirtaa mekaaniseen metsäteollisuuteen ja edelleen biotalouden tuotteiden valmistukseen, sanoo toimitusjohtaja Matti Mikkola Puutuoteteollisuus ry:stä .

Puun käyttöä on lisättävä, sillä se on edullisin ja nopein tapa vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Puulla voi korvata rakentamisen materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä. Tehokkaimmat vaikutusmahdollisuudet ovat erityisesti kaupunkirakentamisessa, sillä väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä asuminen keskittyy kaupunkiseuduille.

Puu uusiutuvana, kevyenä ja pitkälle esityöstettävänä materiaalina mahdollistaa täysin uudenlaisen rakentamisen prosessin. Kuiva rakentaminen sisätiloissa  ja tarkka laadunhallinta on varmistettu koko rakennushankkeen ajan. Puurakentamisessa työvoiman käyttö on siirtynyt rakennustyömailta olosuhteiltaan hallittuihin tehdastiloihin. Myös työmaatoimintoihin käytetty aika on supistunut ratkaisevasti.

Puun käyttöä edistettävä lainsäädännön ja standardisoinnin kautta

– Voimakkaasti säänneltyjen rakentamisen tuotteiden hyväksyttävyyden ja käytön edistäminen vaativat teollisuudelta yhteisiä ponnistuksia sekä tuote- ja materiaalipohjaista edunvalvontaa lainsäädäntö- ja standardisointityössä, jatkaa Mikkola. Työ ei rajoitu ainoastaan Suomeen, vaan alan yhteistyö on tärkeää sekä kansallisesti että Euroopassa.

Puurakentamisessa ja puutuotteissa on valtavasti mahdollisuuksia sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla kaupungistumisen ja väestönkasvun lisääntyessä. Puurakentaminen vauhdittaa myös ovi-, ikkuna- ja kalusteteollisuuden kasvua. Suomalaisille korkealaatuisille vaneri- ja puulevytuotteille riittää myös markkinoita.

Puun käyttöä rajoittavat määräykset poistettava

Puun käytön esteiden poistaminen on tärkeää erityisesti kuluttajille lankeavien kustannusten vuoksi. Rakennusmateriaaleja ei kohdella nyt tasa-arvoisesti. Esimerkiksi puukerrostalojen palomääräykset edellyttävät moninkertaisia toimenpiteitä muihin materiaaleihin verrattuna ja lisäävät näin neliökustannuksia.

Valtakunnallinen Puurakentamisen ohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten aktiivinen viestintä, kouluttaminen ja hankkeiden toteuttaminen vauhdittaa alan kehitystä. Tällaista valtakunnallisen tason ohjelmaa tarvitaan myös jatkossa.

Julkisissa hankinnoissa huomioitava ympäristövaikutukset

Yksi merkittävä tapa lisätä puun käyttöä on ohjata julkista hankintaa kohti lisääntyvää uusiutuvien ja ympäristövaikutuksiltaan positiivisten materiaalien käyttöä. Siihen hankintalain uudistamistyö antaa mahdollisuuden.  – Lain uudistamisen yhteydessä on tärkeää, että ympäristövaikutuksiltaan edullisempien vaihtoehtojen suosiminen ja rakentamisen materiaalin käytön elinkaarivertailu otetaan julkisten rakennushankkeiden periaatteeksi, painottaa Mikkola.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry, etunimi.sukunimi@puutuoteteollisuus.fi, puh. 040 829 4026.

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.