Edunvalvonta

Puutuoteteollisuus ry on suomalaisen puutuoteteollisuuden edunvalvoja ja yhteinen ääni. Palvelemme puutuoteteollisuutta edistämällä alan kasvua, kilpailukykyä, uudistumista ja eurooppalaista yhteistyötä. Koordinoimme alan tutkimusta ja edistämme sen avulla puurakentamisen standardisoinnin ja normiston kehittämistä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry, puh. 040  829 4026, etunimi.sukunimi@puutuoteteollisuus.fi

Puutuoteteollisuus ry:n edunvalvonnan painopisteet

 • Vahvistamme puutuoteteollisuuden asemaa  biotalouden keskeisenä toimijana

  • Puun käyttöä tulee lisätä rakentamisessa, erityisesti kaupunkirakentamisessa.
  • Rakentamismääräysten uusimisen yhteydessä puun käytön esteet tulee poistaa vuoden 2018 loppuun mennessä.
  • Puun käyttöä rajoittavat määräykset, mm. paloturvallisuusmääräykset,  on käännettävä kilpailueduksi.
  • Kasvuhakuinen, pitkäjänteinen ja johdonmukainen teollisuuspolitiikka turvaa alan toimintaedellytyksiä.
   • Puutuoteteollisuutta ei saa rasittaa lisäsääntelyllä.
   • Kilpailua ja kilpailukykyä rajoittavat määräykset tulee poistaa.
 • Edistämme puun käyttöä julkisissa hankinnoissa

  • Hankintalain uudistamisen yhteydessä tuotteiden uusiutuvuus ja ympäristöystävällisyys tulee liittää osaksi hankintakriteereitä.
  • Uudistettu hankintalaki mahdollistaa vaikuttamisen kuntien ja kaupunkien hankintapäätöksiin
  • Edistämme ympäristöselosteiden käyttöönottoa toimialalla ja osana hankintaprosessia.
 • Ohjaamme tutkimusagendan toteuttamista ja tutkimusrahoja puutuotteita tukevaan tutkimukseen

 • Nostamme esille puupohjaisten ratkaisujen etuja

 • Luomme yhteispohjoismaisen puutuoteteollisuusagendan ja edistämme alan eurooppalaista yhteistyötä

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.