Puurakentamisen määräykset

Ympäristöministeriö muuttaa Suomen rakentamismääräyskokoelman sisällön nykyisen perustuslain edellyttämään muotoon vuoden 2017 loppuun mennessä. Nykyiset rakentamismääräykset sisältävät samassa määräyksessä sekä velvoittavan että ohjeellisen osan. Uudet rakentamismääräykset tulevat jakautumaan kahteen osaan: velvoittaviin asetuksiin ja näihin perustuviin ministeriön ohjeisiin.  Muutostyö tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa määräysten sisällön päivittämiseen.

Seuraavat puutuotteita ja puurakentamista koskevat ajankohtaiset asetukset/ohjeet ovat parhaillaan valmistelussa:

Puurakenteiden ohjeet B5

Ympäristöministeriö on laatimassa uudistettuja puurakenteiden ohjeita B5 eurokoodien käytöstä. Nämä ohjeet täydentävät Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B1 määräyksiä ja ohjeita puurakenteiden osalta. Ohjeiden sisällöstä käydään keskustelua ympäristöministeriön kanssa.

Palomääräysten uudistaminen E1

Ympäristöministeriö säädösuudistusten yhteydessä myös rakentamista koskevat palomääräykset E1 uudistuu. Tätä varten käynnistettiin vuonna 2014 taustaselvityshanke uudistustarpeiden, virheiden ja epäselvyyksien löytämiseksi. Hanketta rahoittaa rakentamisen laatusäätiö, ympäristöministeriö ja rakennusteollisuus. Uusi E1 luonnos on tulossa lausunnolle vuoden 2016 loppuun mennessä.

Puutuoteteollisuuden tarpeet E1 uudistamisessa ovat seuraavat:

  1. Luodaan täysin suoritusperusteiset vaatimukset, E1 formaattimuutos, jotta teksti saadaan selkeämmäksi . Asetustasolla ei oteta kantaa materiaaleihin tai menetelmiin, joilla vaatimustaso saavutetaan.
  2. Tarkastetaan sprinklauksen tuomat mahdollisuudet sisä- ja ulkopintojen suojaverhous-/pintaluokkavaatimuksissa.
  3. Laajennetaan P2-luokan rakennukset myös muihin käyttötapoihin.
  4. Luodaan toiminnallisen mitoituksen hyväksymisperusteet.

 

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.