CEN/TC 124  – Rakenteellinen puutavara

Komitean sovellusalue

Komitean sovellutusalueeseen kuuluu rakenteelliset puutuotteet sekä liittimet ja kiinnittimet (yleisimmät). Puurakentamisen kannalta TC124 on keskeinen rakenteellista puumateriaalin valmistusta ja käyttöä säätelevä komitea.

Harmonisoidut tuotestandardit TC 124:ssa

SFS-EN 14080                   Puurakenteet. Liimapuu ja liimattu sahatavara

SFS-EN 14081-1                Puurakenteet. Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara. Osa 1: Yleiset vaatimukset

SFS-EN 14545                   Puurakenteet. Puurakenteiden liittimet. Vaatimukset

SFS-EN 14374                   Puurakenteet. Rakenteellinen LVL. Vaatimukset

SFS-EN 14250                   Puurakenteet. Tuotevaatimukset naulalevyliitoksin kootuille tehdasvalmisteisille rakenteellisille elementeille

SFS-EN 14592                   Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset

SFS-EN 14229                   Rakenteellinen sahatavara. Puiset sähköpylväät

SFS-EN 15497                   Sormijatkettu sahatavara. Toiminnalliset vaatimukset ja vähimmäisvaatimukset tuotannolle

Seurantaryhmän vastuu- ja yhteyshenkilöt

TC:n toimialayhdyshenkilö ja seurantaryhmän sihteeri  Tuuli Kunnas / RTT, tekninen asiantuntija Tomi Toratti / Puutuoteteollisuus ry.

Seurantaryhmän puheenjohtaja: Jouni Hakkarainen, Metsä Wood.

Teollisuuden keskeiset tavoitteet

  • CE-merkintään johtavien seuraavien tuotestandardien kehittäminen ja muutoksiin vaikuttaminen
  • EN 14081 Sahatavaran lujuuslajittelustandardisarjan uudistaminen, jotta Suomelle tärkeä tuloslajittelu sisältyisi tähän
  • EN 14372 Työn alla puuelementtien tuotestandardi, jota pyritään viemään eteenpäin
  • EN 14250 Naulalevyristikkostandardin sovellusalueen laajentaminen: Tavoitteena soveltaa myös viilupuu- ja liimapuusauvoille
  • Seurataan ja edistetään liimapuu-, CLT- ja LVL-tuotestandardien uudistamista

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.