26.4.2016

Puulla myönteisiä vaikutuksia sisäilman laatuun

Vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa. Sisäilman laadulla on suora yhteys fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät kuten käyttö, tilasuunnittelu, talotekniikka ja materiaalivalinnat.

Lämpötila ja kosteus ovat keskeisiä sisätilojen mukavuustekijöitä. Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että molempiin voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla. Puumateriaalilla on kyky sekä sitoa että luovuttaa kosteutta, minkä ansiosta se pystyy tasaamaan sisäilman kosteusvaihteluita. Sorption yhteydessä puu myös sitoo ja luovuttaa lämpöä. Tämä on piirre, jolla mahdollisesti voidaan tulevaisuudessa lisätä energiatehokkuutta. Puu myös tuntuu lämpimältä eristävyytensä ansiosta, mikä osaltaan lisää lämpöviihtyvyyttä.

Sisäilman puhtaus on myös tärkeää. Huoneen sisäilmassa voi olla muun muassa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), ilmassa esiintyviä partikkeleita ja mikrobeja, sekä formaldehydiä ja muita aldehydejä. Erilaisille kemiallisille yhdisteille ja hiukkasille on määritelty viitearvot (esimerkiksi Työterveyslaitos), joita pienemmät pitoisuudet ovat yleensä normaalin käytön aiheuttamia, eivätkä aiheuta riskiä sisäilman laadulle. Kemiallisten yhdisteiden ja hiukkasten lähteitä ovat ihminen itse, rakenteet, pinnat, kalusteet, irtaimisto ja tuuletuksen tai ilmanvaihdon mukana kulkeutuva raitisilma. Tuore puu tuoksuu voimakkaasti. Tuoksun aiheuttavat VOC-yhdisteet, joiden määrä kuitenkin laskee puun kuivuessa aikaa myöten.

Puu luo hyvän akustiikan ja viihtyisän miljöön

Sisätilan viihtyisyyden merkitys kasvaa, kun rakentaminen muuttuu yhä energiatehokkaammaksi. Suomessa tavoitellaan siirtymistä nollaenergiarakentamiseen (nZEB) tammikuusta 2018 alkaen ja koskien kaikkia uudisrakennuksia.  Toteutuneissa pilottikohteissa puuta on toistaiseksi käytetty vain vähän, vaikka puumateriaalin ominaisuudet tukevat hyvän akustiikan ja viihtyisän tilan luomista.

Empiirinen tutkimus on osoittanut, että puu koetaan miellyttäväksi, lämpimäksi ja hengittäväksi materiaaliksi, mutta myös ajattomaksi ja aina suosituksi. Ikääntyvä väestö asettaa sekin uusia vaatimuksia sisätilojen suunnittelulle. Tutkitusti puu tuntuu kotoisalta ja tutulta materiaalilta, ja puupinnan lämpimyys lisää mukavuutta. Suomalaisen puun luonnollinen, rauhallinen vaalea värisävy koetaan rauhoittavaksi.

Aalto-yliopistolla on käynnissä useampi puupohjaisten materiaalien ja sisäilman laadun yhteyttä tutkiva hanke. Sellainen on esimerkiksi Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction, Wood2New (2014-2017) ja Energy-efficient living spaces through the use of wooden interior elements, Wood Life (2013-2017). Lisätietoja ja tuoreita tutkimusjulkaisuja löydät hankkeiden nettisivuilta, www.wood2new.org ja aef.aalto.fi.

 

Yrsa Cronhjort

Wood2New -projektin johtaja

Aalto-yliopisto

 

Katja Vahtikari

Wood Life -projektin koordinaattori

Aalto-yliopisto

 

 

 

 

Jätä kommentti

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.