16.6.2016

Puurakennus hillitsee ilmastonmuutosta läpi elämänsä

Rakennusten hiilijalanjälki on tärkeä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan asetusta, jonka mukaan Suomessa voisi pian rakentaa vain lähes nollaenergiatason rakennuksia. Suomen olosuhteissa tämä on kova haaste, etenkin kun nykyisiinkin vaatimuksiin on ollut vaikea päästä.

Taustalla vaikuttava EU-direktiivi tavoittelee rakennusalan ilmastovaikutuksen pienentämistä, mikä on hyvä ja kannatettava asia. Puurakennuksesta ei kuitenkaan voi, eikä kannata tehdä hengittämätöntä pulloa.  Esitetyt tiukennukset uhkaavat nyt hyvässä vauhdissa olevan julkisen puurakentamisen kehitystä.

Asetus ei edistäisi puun käyttöä

Nurinkurista on se, ettei annettu asetusluonnos käytännössä täytä hallituksen tavoitteita rakentamisen energiatehokkuuden parantamiseksi saatikka rakentamisen ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Se ei myöskään edistä puun käyttöä, vaikka puu tutkitusti keventää rakentamisen korkeaa hiilijalanjälkeä, päinvastoin. Luonnoksessa esitetyt energiatehot ovat saavutettavissa ainoastaan monimutkaisilla järjestelyillä, joiden toimivuudesta ja asiakasturvallisuudesta ei ole tietoa. Määräykset ovat muuttuneet niin kovaa vauhtia, ettei alan tutkimus ole pysynyt perässä.

Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, ettei energiamääräysten tiukentaminen ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Samaan aikaan rakentamisen laatu on heikkoa ja etenkin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet. Suomalaisten koulujen home-, kosteus-  ja sisäilmaongelmista kerätään parhaillaan tietoa. Puurakentamisella näitä ongelmia voidaan ehkäistä jo ennalta.

Vienti edellyttää kehittämistä kotimaassa

Energiatehokkuuden tavoitteissa pitää edetä maltillisesti. Ympäri Suomen on käynnissä julkisia, massiivipuisia rakennushankkeita, kuten kouluja ja päiväkoteja ja uusia toivoisi syntyvän. Se olisi myös hallitusohjelman mukaista toimintaa.

Suomalainen hirsirakentaminen on kansainvälisesti tunnustettua. Hallituksen biotalousstrategiassa puurakentamisen kasvunäkymät ennakoidaan hyviksi ja alan osaamisella nähdään mahdollisuuksia menestyväksi vientituotteeksi. Olisi ristiriitaista ja vastuutonta taklata alan osaamisen ja innovaatioiden kehittäminen liian tiukoilla kansallisilla määräyksillä.

Rakennusten hiilijalanjälkeä tulee tarkastella koko niiden elinkaaren ajalta, sillä energiatehokkuuden ohella myös materiaalivalinnat vaikuttavat lopputulokseen. Tehokas ei aina ole ympäristöystävällinen. Puu on ainoa uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa rakennuskantaan sitoutuvaa hiilivarastoa ja vähentää hiilen määrää ilmakehässä.

Rakentamisessa tarvitaan jatkossakin kaikkia materiaaleja. Ilmastonmuutosta ei hillitä niin, että vuosisatojen aikana kehittynyt ja moderneiksi tuotteiksi kehittynyt suomalainen puurakentaminen luokitellaan totuudenvastaisesti energiatehottomaksi.

Matti Mikkola
Toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.