18.2.2016

Puutuoteteollisuuden uudistunut toiminta hyvässä vauhdissa

Puutuoteteollisuus ry:n toiminta viime kevään uudelleenorganisoinnin jälkeen on ollut aktiivista. Yhtenä tavoitteena on ollut toimialan yhtenäistäminen, ja se on liikahtanut ison askeleen eteenpäin niin toimintaan liittyneiden lukuisten jäsenyhdistysten kuin fyysisesti Snellmaninkadulle siirtyneen puutuoteyhteisönkin muodossa.

Toiminnan keskiöön asetettu tuotepohjainen edunvalvonta ja erityisesti puutuotteiden käytön rajoitteiden ja esteiden poisto on viime kesästä lähtien ollut määräystyössä vahvasti esillä. Puutuoteteollisuus on faktapohjaisesti työstänyt ja selkeästi lausunut ympäristöministeriölle kantansa käynnissä olevaan rakentamisen määräyskehitykseen. Pian lausuntokierrokselle tulevat rakennusten paloturvallisuus- ja energiatehokkuusesitykset näyttävät viranomaisten tahtotilan puurakentamisen ja puutuotteiden käytön edistämiseksi.

Käynnissä oleva vuosi 2016 rakentuu neljän pääaktiviteetin ympärille: säädökset ja määräykset, kansainvälinen yhteistyö, koulutus sekä tutkimus ja kehitys. Jatkamme työtä määräysten ja lainsäädännön parissa, missä tavoitteenamme on puun käytön helpottaminen säädöksiä selkeyttämällä ja turhia säädöksiä poistamalla. Hankintalaki tulee kevään aikana eduskunnan käsittelyyn ja tähän liittyen valmistaudumme opastamaan hankintaorganisaatioita puun käytön lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa.

Kansainvälinen yhteistyö nytkähti eteenpäin helmikuun puolivälissä järjestetyssä kaksipäiväisessä, yhteispohjoismaisen työryhmän tapaamisessa. Työpajassa sovittiin ensimmäiset askeleet yhteisen agendan laatimiseksi ympäristö- ja kestävyyskehitykselle kuin myös yhteispohjoismaisen tutkimus- ja kehitystyön käynnistämiseksi. Yhteinen agenda viedään myöhemmin tänä vuonna Eurooppa-tasolle puutuoteteollisuuden eurooppalaisen organisaation CEI-Bois:n kautta.

Koulutuksen kehittämistyö aloitetaan yhteisellä tarveselvityksellä. Selvityksen teettää Puutuoteteollisuuden kanssa laajapohjainen mekaanisen metsäteollisuuden koulutusneuvosto.

Joulukuussa julkaisemamme toimialan tutkimusagenda lisää osaltaan tekemisen fokusta. Suuntaamme yhteistä tutkimusta kohti neljää pääteemaa: resurssitehokkuus, ympäristö, materiaalikehitys ja loppukäyttö. Loppukäyttöön liittyviä hankkeita on jo valmistelun alla ja ensimmäisenä käynnistyy jatkuvan sortuman ohjeistustyö, johon olemme saaneet rahoitusta Rakennustuotteiden Laatu Säätiöltä.

Neljän pääaktiviteetin lisäksi oman toiminnan ja jäsenpalvelujen jatkokehittäminen sekä toimialan tapahtumien mahdollistaminen kuuluu tärkeänä osana Puutuoteteollisuuden toimintaan. Viime syksynä toteutimme Porrasvalmistajien ’Porrastietoa suunnittelijoille’-seminaarin. Vastikään 17.2. pidimme yhdessä Tasolasiyhdistyksen, Puuteollisuusyrittäjien ja Metallirakenneyhdistyksen kanssa Lasiseminaarin Tampereella. Kesäkuussa järjestämme yhdessä Aalto Yliopiston, Espoon kaupungin ja Puuinfon kanssa Pohjoismaisen Puurakentamisen foorumin Espoossa.

Puutuoteteollisuuden toiminnassa on nyt hyvä tekemisen meininki. Tällä uutiskirjeellä haluamme tuoda esille muutamia ajankohtaisia teemoja ja kertoa toimintamme suunnasta ja hyvästä vauhdista.

 

Lisätietoja:
Matti Mikkola, toimitusjohtaja
Puh.  040 829 4026
matti.mikkola@puutuoteteollisuus.fi

 

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.