1.12.2015

Puutuoteteollisuus mahdollistaa Suomen biotalousstrategian toteutumisen

Julkaistu 30.11.2015 Rakennuslehdessä.

Puurakentaminen on biotalouden puhtainta ydintä. Puu raaka-aineena on uusiutuva ja resurssitehokas. Siitä valmistetut tuotteet ovat kierrätettäviä ja edistävät kiistatta meidän kaikkien hyvinvointia. Myös ilmastonmuutoksen hillitsijänä hiiltä sitova puu on vertaansa vailla.

Puuta on perinteisesti käytetty pääosin rakentamiseen. Ratkaisu on edelleen hyvin kilpailukykyinen, puhutaan sitten uudis-, korjaus-, infra tai ympäristörakentamisesta. Kaupungistumisen kiihtyessä kaupunkirakenteen tiivistäminen on usean päättäjän mietinnässä. Nyt jos koskaan tulee puun kiistattomat hyödyt eri rakentamisen muodoissa pitää mielessä.

Puutuotteiden edunvalvonta on kehittynyt Suomessa kovin monisyiseksi. Se on johtanut hyvin erilaisten toimijoiden syntymiseen, mikä on osaltaan vaikeuttanut selkeän yhteisen tavoitteen muodostamista, sen viestimistä sekä puutuotteiden käytön ja puurakentamisen edistämistä. Tämän vuoksi Puutuoteteollisuus ry uudelleenorganisoi toimintansa keväällä 2015. Olemme nyt Metsä­teollisuus ry:n toimialajärjestö.

Uudelleenorganisointi oli vasta lähtölaukaus kunnianhimoisille tavoitteillemme. Tähtäämme vahvaan kasvuun, mikä tehdään sekä edunvalvontaa yhtenäistämällä että aiempaa näkyvämmällä vaikuttamisella ja viestinnällä. Tovi sitten kerroimme Hirsitaloteollisuus ry:n siirtymisestä Puutuoteteollisuuden yhdistysjäseneksi. Uutisoimme 19.11. Kestopuuteollisuuden liittymisestä sateenvarjomme alle. Lisää yhdistymisiä on tulossa, mikä takaa puun riittävän näkymisen julkiseen ja myös yksityiseen rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Päätökset edustavat biotaloutta puhtaimmillaan.

Puutuoteteollisuuden yritykset työllistävät maassamme noin 30 000 henkilöä. Hirsitalo- ja kestopuuteollisuuden ohella edustamme sahateollisuutta, levyteol­lisuutta, puusepänteollisuutta ja rakennuspuusepänteollisuutta, puurakentamista sekä pakkausteollisuutta. Olennaista meille on puun käyttöä rajoittavien turhien määräysten purkaminen, lupamenettelyjen selkeyttäminen ja tätä kautta puun lisääntyvän käytön mahdollistaminen.

On hienoa, että biotalous kuuluu hallituksen strategisiin painopisteisiin. Puurakentamisen tuomiin mahdollisuuksiin ollaan valmiita jatkossakin keskittymään. Kääntäen voisi myös sanoa, että maamme biotalousstrategian tavoitteita ei saavuteta ilman puutuoteteollisuuden panosta.

Näen tärkeänä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan roolin. Pieni maamme tarvitsee rohkeita avauksia ja kokeilevia innovaatioita, jotta menestyminen kansainvälisillä markkinoilla taataan. Puutuotteet ovat tärkeä vientiartikkeli, mikä näkyy saha- ja levyteollisuuden lisäksi esimerkiksi hirsitaloteollisuudessa: yhdistysjäsenemme yritykset valmistavat yli 80 % Suomessa tehtävistä hirsirakennuksista ja tuotteita viedään yli 40 maahan.

Julkinen sektori on merkittävä tilaaja Suomen rakennusmarkkinoilla. Soisin, että puu nähtäisiin jatkossa merkittävänä vaihtoehtona julkisissa hankinnoissa. Mahdollisuuksia on vielä paljon, sillä uusista julkisista palvelurakennuksista puisia on vasta vain joka neljäs. Puun käytön lisäämisellä julkisessa rakentamisessa saavutetaan sekä kansantaloudellisia että ympäristötaloudellisia hyötyjä ja tarjotaan mahdollisuus sisäilmaongelmien ratkaisuun.

Korostamme avointa yhteistyötä. Siksi uskon, että parhaat ratkaisut sekä alamme että Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi löytyvät rakennusalan eri toimijoiden välisestä dialogista ja osaamisen jakamisesta. Lähdetään yhdessä rakentamaan kestävän kehityksen Suomea.

 

Jätä kommentti

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.