Eurooppalainen yhteistyö ja edunvalvonta varmistavat puutuoteteollisuuden kilpailukykyä

Puutuoteteollisuuden edunvalvonnan yhtenä tehtävänä on edistää alan eurooppalaista yhteistyötä ja vahvistaa puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. Hiljattain perustettu eurooppalainen edunvalvontajärjestö EuroWindoor edistää ikkuna-, ovi- ja julkisivulasitusvalmistajien ja EU:n toimielinten välistä vuoropuhelua ja alan vaikuttavuutta.

Toimitusjohtaja Hannu Saarinen Lammin Ikkuna Oy:stä on toiminut aiemmin eurooppalaisen ikkuna- ja oviteollisuuden FEMIB:n, Euroopan Rakennuspuusepäntuoteyhdistysten liiton, varapuheenjohtajana. Heinäkuun alussa eri materiaaleja edustavat ovi- ja ikkunateollisuuden toimijat yhdistyivät uudeksi EuroWindoor etujärjestöksi. Saarinen toimii nyt järjestön puutuotedivisioonan Directing Council:n jäsenenä.

Eurooppalainen yhteistyö tärkeää

Eurooppalainen yhteistyö on erittäin tärkeää alan kilpailukyvyn kannalta. – Edunvalvonnassa on vaikutettava Euroopan tasolla alan säädöksiin ja vaatimuksiin. Järjestö huolehtii siitä, että alalle ei kohdistu liikaa kilpailukykyä heikentävää sääntelyä. On myös huolehdittava kehityksestä ja vaikutettava työpaikkojen syntymiseen, Saarinen kertoo järjestön ydintehtävästä.

Toinen puoli edunvalvonnan tehtävää on kansallinen vaikuttaminen. – Meidän on tunnettava asiat yleiseurooppalaisella tasolla, jotta pystymme edistämään alalle tärkeitä teemoja myös kotimaassa. Näitä ovat muun muassa standardisointiasiat ja yleensäkin alan kehitys. Toimialan maakohtaisia erityispiirteitä on puolestaan tehtävä tunnetuksi EU:ssa ja järjestön jäsenmaiden keskuudessa, painottaa Saarinen.

EuroWindoor:n strategiaa työstetään parhaillaan. EuroWindoorissa on mukana 12 järjestöä Hollannista, Italiasta, Itävallasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä, Suomesta ja Tanskasta. Yhteydenpito, verkottuminen ja tiedonjakaminen jäsenten kesken tapahtuu luontevasti järjestön puitteissa.

Puun merkittävyyttä nostettava

Saarisen mukaan edunvalvonnassa on huolehdittava, että puu tulee saamaan merkittävän aseman ja sen käyttö lisääntyy. – Puun hyviä ominaisuuksia ei tunneta riittävästi. Harvalla materiaalilla on luontaisesti sellaisia ominaisuuksia kuin puulla. Puun luontaiset ominaisuudet tukevat sekä ympäristö- että resurssitavoitteita, jotka ovat myös EU-agendan ydintä ja merkittävä osa biotalouden kehitystä.

Hannu Saarinen uskoo puun nousuun valmistusmateriaalina. Ympäristötietoisuus on noussut kuluttajien parissa. – Puu alkaa olla jo trendikästä. Se on ekologinen ja uusiutuva raaka-aine, joka sitoo myös hiiltä ilmasta. Lisäksi se luo elinympäristöön lämpöä, on kaunis ja luonnonmukainen sekä helppo työstää, Saarinen listaa puun hyviä ominaisuuksia.

Laatu ja aktiivinen tuotekehitys kilpailutekijänä

Lammin Ikkuna Oy on toiminut yli 40 vuotta, välillä eri nimellä. Sen omistajana oli suuri Metsäliiton Teollisuus lähes kaksikymmentä vuotta. Yrityksen vahvuutena onkin monipuolinen tietämys ja jalostusosaaminen raakapuusta tuotteiksi. Lammin kaikki tuotteet on suunniteltu ja tehty Suomessa.

Saarisen mukaan ikkunoissa kiinnitetään nykyisin huomio erityisesti lämmön eristävyyteen ja energiatehokkuuteen. – Suomessa ilmasto-olosuhteet pakottavat parantamaan ikkunoiden ominaisuuksia tähän suuntaan. Lämpimissä ilmasto-olosuhteissa korostuu  hyvä lämmöneristävyys, mutta päinvastaisella tavalla. Lämpö pitäisi saada pysymään ulkona ja sisäilma sopivan viileänä.

Saneerauskohteiden lisääntyminen on näkynyt myös Lammin markkinasegmenteissä. Ikkunoista menee saneerauskohteisiin noin 75 prosenttia ja uudiskohteisiin noin 25 prosenttia. Pääasiallinen kohdemarkkina on kotimaassa.

Lammin Ikkunalle ykkösasioita ovat korkea laatu ja jatkuva tuotekehitys. Saarinen liputtaa vahvasti elinkaariajattelun puolesta. – Valmistusprosessin viilaaminen mahdollisimman kustannustehokkaaksi on tärkeä kilpailuetua lisäävä tekijä. Elinkaariajattelun mukaisesti kaikki prosessista yli jäänyt materiaali hyödynnetään uusiksi tuotteiksi tai energiaksi ja kaikki kierrätettävissä oleva jäte kierrätetään.
Tuotekehityksen ja tehokkuuden lisäksi yksilöllinen palvelu ja ammattiosaaminen ovat yrityksen pilareita. Asiakas saa mitä tarvitsee, on yrityksen lupaus asiakkaalle.

Lisätietoja:

Hannu SaarinenHannu Saarinen
Toimitusjohtaja, Lammin Ikkuna Oy
Puh. 010 8411 715
hannu.saarinen@lammin.fi

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.