Kestopuuteollisuus ry: Tiivis vuoropuhelu ja yhdessä vaikuttaminen tuovat synergiahyötyjä

Kestopuuteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Virranniemen mielestä puutuotealan yhtenäistyminen tuo arvokasta synergiaetua. Yhdistys liittyi Puutuoteteollisuus ry:n jäseneksi hiljattain ja muutti samaan osoitteeseen. – Entistä tiiviimmän yhteistyön ansiosta voimme nostaa edunvalvonta-agendalle kestopuuteollisuudelle tärkeitä teemoja ja viedä yhdessä koko puutuotealaa tehokkaammin eteenpäin.

Suosiotaan kasvattanut piharakentaminen on tärkeä kasvualue kestopuuteollisuudelle. Markkinoilla riittääkin eri materiaalivaihtoehtoja ja piharakentamisen ratkaisuja. Tästä huolimatta kestopuu on edelleen yksi suosituimmista vaihtoehdoista. – Aito ja kaunis puu viehättää useimpia kuluttajia. Puun lämmön tuntua on vaikea korvata muilla materiaalilla vaikkapa terassiratkaisuissa.

Kestopuuteollisuuden päämarkkinat ovat tällä hetkellä pääosin kotimaassa ja viennin osuus on pieni. Ruotsissa sitä vastoin toimiala on ollut kasvussa jo vuosia ja vienti on lisääntynyt. Suomessa kasvua ei ole onnistuttu rakentamaan.

Koko puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa riittää Virrannimen mukaan töitä. -Puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden toimintaympäristöä tulisi kehittää sellaiseksi, että se tukisi alan kasvua ja kilpailukykyä. Puu on otettava tasavertaiseksi materiaaliksi muiden rakennusmateriaalien rinnalle kehittämällä kaavoitusta ja rakennusmääräyksiä.

Virranniemi näkee, että myös kestopuuteollisuuden on uudistuttava ja panostettava tuotekehitykseen. – Tuotanto- ja kyllästysprosesseja sekä lahonsuojausmenetelmiä tulee kehittää edelleen. Esimerkkinä alan hyvästä tuotekehityksestä Virranniemi nostaa esille nykyiset kyllästysaineet, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Myös raaka-aine itsessään on kilpailuvaltti, sillä puu uusiutuvana ja kierrätettävänä materiaalina edustaa resurssitehokkuutta parhaimmillaan. Kestopuun voi kierrättää ja hyödyntää elinkaarensa lopussa energiaksi.

Alan tulevaisuus näyttää haasteista huolimatta lupaavalta. Puurakentamisen osalta juhlapuheista on jo siirrytty tekoihin. Puisia kerrostaloja on noussut eri puolelle Suomea ja puuta käytetään yhä enemmän myös julkisessa rakentamisessa. – Puurakentamisbuumin myötä uuden tyyppisille kestopuisille piharakentamisen kokonaiskonsepteille ja –ratkaisuille voisi olla kysyntää sekä kuluttajien että puurakentamiskohteiden tilaajien ja rakennuttajien parissa, vinkkaa Virranniemi.

Kestopuuteollisuusyritykset toimivat joko sahojen yhteydessä tai itsenäisesti. Joukossa on sekä suuria että pieniä toimijoita. – Tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu muiden puutuotealan toimijoiden kanssa tarjoaa mielestäni kestopuualan yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvun paikkoja, toteaa Virranniemi.

Lisätietoja:

Petteri Virranniemi (pienempi)Petteri Virranniemi, kehitysjohtaja, Pölkky Oy
Kestopuuteollisuus ry, Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 0405 224 390
petteri.virranniemi(at)polkky.fi

Kestopuuteollisuus ry on puunsuojauksen alalla toimivien yritysten toimialayhdistys. Sen jäseniä ovat kyllästettyä puuta valmistavat yritykset, sekä kyllästysaineita valmistavat ja maahantuovat yritykset. Vuonna 2014 Suomessa tuotettiin teollisesti kyllästettyä puuta yhteensä 320 000 kuutiometriä. Kyllästetyn sahatavaran osuus oli 238 000 ja pylväiden 66 000 kuutiometriä. Ratapölkkyjä kyllästettiin 16 000 m3. Kyllästetystä sahatavarasta reilu 90% ja pylväistä 30% toimitettiin kotimaahan.

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.