28.4.2015

Puutuoteteollisuus takaa osaltaan biotalouden menestyksen

Siinä missä puutuotteiden jatkojalostus on suurelta osin paikallista toimintaa, teollisen sahauksen ja sorvauksen markkinat ovat maailmanlaajuiset. Puutuoteteollisuuden pitää pärjätä globaaleilla puutuotemarkkinoilla pysyäkseen elinkelpoisena myös tulevaisuudessa.

Puutuotteiden kysyntää ajaa erityisesti väestönkasvu ja urbanisaatio, eli rakentaminen. Sahatavaran ja vanerin kysynnän ennustetaan kasvavan maailmalla lähivuosina keskimäärin noin 2 – 3 prosenttia vuodessa. Voimakkaampi kasvu keskittyy lähinnä Euroopan ulkopuolisille alueille, mm. USA:han ja Aasiaan.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut tuotteet tulevat jatkossa korvaamaan yhä enenevässä määrin muita materiaaleja, joten kasvun voi odottaa voimistuvan pidemmällä aikavälillä. Terveellä taloudellisella pohjalla toimivat sahat ja sorvit takaavat tukkipuun menekin ja ovat näin tärkeä kumppani metsänomistajille sekä koko biotaloudelle. Samanaikaisesti hyvälaatuisen ja oikein hinnoitellun raaka-aineen häiriötön saanti on olennainen osa puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. Tästä syystä puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on ensiarvoisen tärkeää koko Suomen metsäsektorille.

Pärjätäksemme tiukkenevassa kilpailussa, se edellyttää meiltä osaamista ja innovaatioita, mutta erityisesti kykyä hyödyntää entistäkin paremmin pohjoisen puuraaka-aineemme hyvät ominaisuudet. Meidän tulee kohdistaa laatu oikeisiin loppukäyttökohteisiin ja keskittyä tuotekehityksessä ratkaisemaan loppuasiakkaiden kilpailukykyyn liittyviä haasteita.

Koko puutuoteteollisuuden on oltava valmis kasvattamaan toimintaansa ja rakentamaan ympärilleen toimiva ekosysteemi, jossa erilaisia puutuoteratkaisuja voidaan kotimaassa testata teollisessa mittakaavassa. Tämä luo pohjan vahvalle viennille ja vaatii myös valtiovallalta aktiivisia sääntelytoimia puutuotteiden saattamiseksi samaan asemaan muiden rakennusmateriaalien kanssa. Viime aikoina olemme saaneet hyviä uutisia metsäsektorilta, joten meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa myös puutuoteteollisuuden hyvää kehitystä ja saada ala ripeään kasvuun.

Jätä kommentti

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.