4.4.2017

Tieto lisää uskallusta puurakentamisessa

Terveisiä maakunnista! Olemme maaliskuussa kiertäneet Puutuoteteollisuus ry:n, Puuinfon ja ympäristöministeriön väellä 12 maakuntaa ja puhuneet noin 600 kuntapäättäjän, virkamiehen ja rakentamisen osaajan kanssa. Yhteenvetona voin sanoa, että puurakentaminen etenee Suomessa!

Kiinnostus seminaarisarjaamme kohtaan ylitti odotuksemme ja osoitti, että tiedonjano kuntasektorilla on kova. Kaikissa vierailemissamme maakunnissa on useita hankkeita joko käynnissä tai suunnittelun alla. Puurakentamisen kustannustasosta on edelleen epävarmuutta, mutta tätä tietoa pystyimme tarjoamaan Terve kunta rakentuu puulle -seminaareissa ja puurakentamisen hankintaoppaan avulla.
Julkisen puurakentamisen lisäämisen tahtotila on erittäin korkea kuntapäättäjien keskuudessa. Tietoisuus uusista mahdollisuuksista varmasti vielä lisää tätä tahtoa. Monille tuli kuitenkin yllätyksenä useissa maakunnissa erityisesti julkisen sektorin puun käytön matala taso – vaikka monissa maakunnissa puutuoteteollisuus on erittäin tärkeä työllistäjä sekä veroäyrien ja kantorahojen tuoja.

Osaamista ja asennetta tarvitaan
Se mikä kunnissa estää puurakentamista, on osaamisvaje. Tekninen tietotaito ei vieläkään ole hyvällä tasolla. Tästä syystä usea hanke päätyy jo valmisteluvaiheessa muuhun kuin puupohjaiseen ratkaisuun. Lisäksi on vääriä oletuksia hankkeen kokonaiskustannuksista ja puupohjaisten ratkaisujen korkeammista käyttökustannuksista elinkaaren aikana. Määräysmaailma on myös mietityttänyt ja vaikuttanut hidastavasti uusien käytäntöjen maastoutumiseen. Vaikuttaa, että kunnan valmistelevat virkamiehet usein väärin ja vanhentunein käsityksin perustelevat puun käyttöä vastaan.

Puurakentaminen on ollut paljon esillä viime aikoina. Yksi syy on lisääntynyt kiinnostus ympäristövaikutuksiin ja terveelliseen rakentamiseen. Kunnat tarvitsevat uusia opetus-, hoiva- ja päiväkotitiloja nopeasti. Puupohjaiset ratkaisut nopeuttavat merkittävästi hankkeen valmistumista. Myös sisäilmakeskustelu vaikuttaa. Puuseinät tarjoavat hyvän kosteustasapainon ja sitä kautta hyvän sisäilman. Terveyskysymykset ja kuntalaisten hyvinvointi on tullut varsin korostuneesti esille kierroksen aikana.

Teollisuus uudessa iskussa

Teollisten valmistajien kenttä on muuttunut varsin radikaalisti vuoden sisällä. Kun vielä muutama vuosi sitten valiteltiin teollisten toimittajien vähyyttä, on nyt tarjolla useita keskisuuria toimittajia, jotka pystyvät vastuullisesti toimittamaan joko koko kohteen avaimet käteen tai vaihtoehtoisesti tarvittavan tuoteosan täsmätoimituksena – nopeasti ja laadukkaasti.

Puurakentaminen on selkeästi ilmastoteko ja osa ilmastopolitiikkaa. Korvaamalla päästöintensiivisiä materiaaleja ja ratkaisuja uusiutuvalla puulla voimme nopeasti vaikuttaa ilmaston muutokseen. Toisaalta puun käyttö rakentamisessa ei johdu pelkästään ympäristövaikutuksista. Puu pitkälle esivalmistettuna tuoteosana mahdollistaa kokonaan uudenlaisen, modernin, laadukkaan ja nopean rakentamisen prosessin, jonka kysyntä maailmalla on kovassa nosteessa.

On ollut hienoa kiertää Suomea ja esitellä ylpeänä innovatiivista, kaunista ja kilpailukykyistä puutuoteteollisuuttamme. Seminaareissa esittäytyneet alan yritykset ovat tuoneet tilaisuuksiin käytännön esimerkkejä alan huippuosaamisesta. Terve kunta rakentuu puulle jatkossakin.

Jätä kommentti

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.