Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 on syksyllä 2015 valmistunut päivitys vuonna 2008 luodulle Puutuoteteollisuuden tutkimusstrategialle. Agendan valmistelutyö käynnistettiin syksyllä 2014 laajalla teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille suunnatulla mielipidekyselyllä. Kyselyllä selvitettiin erityisesti vuoden 2008 strategian painopisteiden ja tutkimusaiheiden päivitystarpeita. Tässä agendassa tarkastelun kohteena ovat tutkimusteema-alueet ja tutkimusaiheet, jotka on tiivistetty ohjausryhmässä.  Se koostui puutuoteteollisuuden, rahoittajien, yliopistojen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoista. Tutkimusagendan sisältö on tiivistetty neljään painopistealueeseen: Resurssitehokkuus, ympäristö, materiaalikehitys sekä loppukäyttö. Tutkimusagendan voi avata ja ladata tästä Tutkimusagenda 2025.

Puutuoteteollisuuden tutkimuspäivä 31.8.2016

Tutkimuspäivä kokosi n. 50 tutkijaa, opetuksen, teollisuuden ja rahoittajien edustajaa tutkimusagendan kolmen aihepiirin pariin: resurssitehokkuus, ympäristö ja sisäilma sekä materiaalikehitys. Päivän aikana kartoitettiin millaista tutkimusta tällä hetkellä näiden aihealueiden osalta on meneillään ja millaisia hankkeita tarvittaisiin. Samalla päivä toimi verkostoitumispaikkana. Aihealuekohtaisissa työpajoissa keskusteltiin erityisesti siitä mitä aiheita nyt olemassa olevat hankkeet eivät kata. Samalla tehtiin ehdotuksia kuinka tutkimuksen seuranta, koordinointi ja teollisuuden ja tutkijoiden välinen dialogi tulisi jatkossa hoitaa.

Tilaisuuden esitykset on nähtävissä tässä: Mikkolan avaus, Johanna Buchert Biotaloudesta, Resurssitehokkuus Pajuoja, Ympäristö Kuittinen , Emissiot Cronhjort, Materiaalikehitys Haapala.

Loppukäyttö ja puurakentaminen, T&K-päivä  tutkimuspäivä järjestettiin 25.1. 2017.

Mukana oli noin 70 henkeä, mukana teollisuus, tutkimus- ja oppilaitokset. Painopisteet olivat puurakentamisen kehitystarpeissa sekä asiakkaiden ja asukkaiden näkökulmassa. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin tutkimus- ja kehitystarpeista. Niiden listaus on tiivistettynä tähän Tutkimusaihekeskusteluiden tiivistelma

Tilaisuuden ohjelma: PuuT&Ktammikuu2017 (2).

Tilaisuuden esitykset  on ladattavissa tästä: Kuittinen Ympäristömääräykset, Kehittyvä puukerrostalon toteutusprosessi, Viljakainen Puurakentamisen pullonkaulat, Huovinen Tuleeko eurooppalaisesta VOC-luokituksesta, Toivonen KäPy hanke Kuluttajat Asuminen, Toratti Rakennusmääräykset, Aaltonen Puun_loppukäyttö_ja_puurakentaminen_SRV, Ullakko Puurakentamisen kehittäminen

Puutuotealan tutkimusportaali

Tutkimusportaali valmistui vuoden 2017 lopussa. Se kokoaa alan tutkimushankkeet ja osaajat yhteiseen tietokantaan. Portaali tulee olemaan avoin kaikille tiedon tarvitsijoille. Portaalin sisältö on luotu keväällä 2018.  Hankeportaalista lisää sen omalla sivulla http://puutuoteteollisuus.fi/hankeportaali/

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.