Puutuoteteollisuuden toimialat

Puutuoteteollisuuden toimialoja ovat hirsitaloteollisuus, saha-ja höylätuotteet, levyteollisuus, puusepänteollisuus ja rakennuspuusepänteollisuus, puurakentaminen sekä pakkausteollisuus.

Hirsitaloteollisuus

Suomalainen hirsitaloteollisuus tunnetaan maailmalla huippulaadukkaista hirsirakennuksista.  Maamme hirsirakentamisen laatukriteereistä onkin tullut malli laatuvaatimuksille myös muissa maissa. Olemme maailman johtava teollisesti tuotettujen hirsitalojen viejämaa, ja tuotteita viedään yli 40 maahan. Lue lisää Hirsitaloteollisuuden nettisivuilta.

Saha- ja höylätuotteet

Sahateollisuus jalostaa järeäksi kasvanutta tukkipuuta.  Sahateollisuus onkin merkittävin puun ostaja ja kantorahatulojen maksaja. Suomessa sahatavara valmistetaan lähes yksinomaan havupuusta – kuusesta tai männystä.

Sahatavaraa käytetään  rakentamisessa moniin käyttökohteisiin. Se voi olla kantavana rakenteessa, verhoiluna tai sitä voidaan käyttää rakentamisessa esimerkiksi betonimuoteissa.  Sahatavarasta voidaan jatkojalostaa lukematon määrä eri tuotteita esimerkiksi höyläämällä, kyllästämällä, lämpökäsittelemällä tai sormijatkamalla. Lisäksi sahatavaraa käytetään raaka-aineena muiden puutuotteiden valmistuksessa.

Levyteollisuus

Suurin levyteollisuuden tuotannonala Suomessa on vanerin tuotanto. Vaneriteollisuus käyttää raaka-aineena järeää koivu- ja kuusitukkia. Täällä valmistetaan koivu- ja koivupintaisia vanereita, lisäksi paksuviiluista havuvaneria sekä näiden lisäksi viilupuuta Kertopuu-tuotemerkillä. Rakentamisen ohella vanerin merkittävä käyttökohde on kuljetusvälineiden valmistus.

Puusepänteollisuuden ja rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet

Rakennuspuusepänteollisuudessa valmistetaan kiinteitä rakennusosia, esimerkiksi ikkunoita, ovia, portaita ja kalusteita.
Puusepänteollisuuden tuotteita on laaja kirjo, huonekalut yhtenä suurimpana ryhmänä. Puusta valmistetaan myös muun muassa parkettia, leikkipaikkavälineitä ja pakkauksia.

Puurakentaminen ja insinööripuu

Puurakentaminen on nopeasti kehittyvä ala ja siinä tarpeelliset insinööripuutuotteet. Puurakentaminen on viime vuosikymmenenä laajentunut pientalorakentamisesta laajamittaiseen, teolliseen kerrostalorakentamiseen sekä muihin suuriin kohteisiin. Samalla alan osaaminen ja tarjonta on kasvanut.

Insinööripuutuotteissa raaka-aineena käytetään sahaamalla aikaansaatuja raaka-aineita, viiluja tai joissakin ulkomaisissa tuotteissa erilaisia lastuja. Tyypillinen valmistustapa on näiden liimaaminen paineen ja lämmön avulla. Näin valmistetaan esimerkiksi liimapuuta, kertopuuta,  CLT:tä (Cross-laminated-timber) tai ulkomaisina tuotteina muita palkkimaisia tuotteita kuten esimerkiksi I-palkki.

Pakkausteollisuus

Suomessa valmistetaan puupohjaisia pakkauksia kuten kuormalavoja, keloja ja laatikoita.

Kestopuuteollisuus

Kestopuuteollisuus jalostaa puutavaraa piharakentamisen tuotteiksi sekä infrarakentamisen tarpeisiin. Puun suojaaminen laholta painekyllästämällä mahdollistaa puun käytön vaativissa säälle alttiissa ulkorakenteissa. Kotimainen kestopuu tuotetaan laadunvalvonnan alaisuudessa. Yhteisellä laatustandardilla taataan, että turvallisuus- ja tuotevaatimukset täyttyvät. Suomi on Euroopan suurimpia kyllästettyjen puupylväiden viejiä. Lue lisää Kestopuuteollisuuden nettisivuilta.

Lämpöpuu

Lämpöpuutoimiala tuottaa lämpömodifioitua puutavaraa sekä toimittaa puun lämpömodifiointiin liittyvää teknologiaa. Lämpömodifiointi parantaa puun lahonkesto-, säänkesto- ja lämmöneristysominaisuuksia sekä pienentää puun kosteuselämistä. ThermoWood –lämpöpuu tuotetaan ulkopuolisen laadunvalvontaorganisaation auditoimissa tuotantolaitoksissa noudattaen yhteisiä tuoteluokkakohtaisia laatuvaatimuksia. Lisätietoja www.thermowood.fi

Porrasteollisuus

Sisäportaita valmistetaan pääasiassa kaksikerroksisiin asuin- ja vapaa-ajan rakennuksiin. Puun ohella käytetään myös muita materiaaleja. Portaat toimivat sekä rakenteellisena että sisustuksellisena elementtinä ja niiden suunnittelussa huomioidaan sekä turvallisuusmääräykset että asumismukavuus. Lisätietoja Porrasvalmistajat ry www.puuinfo.fi/articles/porrasvalmistajat-ry

Pikkukuva_600x250_2

© UPM

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.