2.3.2018

Askel kohti rakentamisen hiilijalanjäljen säätelyä. Puutuoteteollisuuden uutiskirje 3/2018

Askel kohti rakentamisen hiilijalanjäljen säätelyä

Ympäristöministeriö on julkaissut VTT:llä teettämänsä selvityksen, jossa arvioitiin rakentamisen hiilijalanjäljen vaihtoehtoisten ohjauskeinojen vaikuttavuutta. Selvityksen mukaan merkittävä päästövähennys on saavutettavissa vain kansallisen raja-arvon asettamisella

Merkittävä vaikutus vain vaativilla ja kiristyvillä raja-arvoilla

Ympäristöministeriön syyskuussa 2017 julkistaman vähähiilisen rakentamisen tiekartan avulla rakennusmateriaalien valmistuksesta syntyvät päästöt halutaan kytkeä osaksi rakentamisen ohjausta. Vaihtoehtoisina ohjauskeinoina on punnittu kannustukseen tai rajoittamiseen perustuvia keinoja. Merkittävimpiä tuloksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi saadaan haastavan raja-arvon asettamisella. Suurin vaikutus saavutettaisiin, jos raja-arvo kohdistuisi sekä rakennusten materiaaleista että rakennusten käytöstä aiheutuvien päästöjen yhteissummaan. Rajan tulisi olla niin vaativa, että se edellyttää valtaosaa hankkeista (esim. kaksi kolmesta) tekemään 25 % päästöleikkauksen nykytilanteeseen verrattuna. Raja-arvoa tulee kiristää sen mukaan kun entisten haastavuus vähenee. Rakennusmateriaaleihin liittyvien päästöjen pienentämistavoite esitetään asetettavaksi niin, että se kannustaa vähähiilisten tuotteiden kehittämiseen ja valitsemiseen. Päästöjä voidaan lisäksi rajoittaa hankinnoilla ja suunnitteluratkaisuilla. Rakennuksen arvioinnissa mukaan luetaan rakennusmateriaalit, myös kiintokalusteet, sekä talotekniikka.

Osaaminen, tarkastelujakso sekä ympäristöselosteet tärkeitä

Raja-arvoon perustuva sääntely edellyttää, että kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen, materiaaleihin ja tuotteisiin liittyvä päästötieto sekä laskentavälineistö ovat riittävän korkealla tasolla. Tuotteita koskevan laskentatiedon tulee kohdistua Suomessa käytettyihin tuotteisiin, ei esimerkiksi eurooppalaisiin keskiarvotietoihin.

Rakennusten vähähiilisyyden arviointiin kehitteillä menetelmä

Tutkittujen toimenpiteiden tueksi ympäristöministeriö teettää vuoden 2018 aikana rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmän. Yhteisiä sääntöjä tarvitaan erityisesti rakennuksen elinkaaren varrella tapahtuvien korjausten ja elinkaaren lopulla häämöttävän purkamisen ja kierrätyksen hiilijalanjäljen arviointiin.

Ympäristöministeriön tiedote

Rakennusten khk-päästöjen ohjauksen vaikutusten arviointi, VTT, 2018

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.