2.3.2018

Lasiseminaarissa asiaa mm. rakennusmääräyksistä sekä RoHS-direktiivistä. Puutuoteteollisuuden uutiskirje 2/2018

Lasiseminaarissa käsiteltiin laajalti ajankohtaisia aiheita

Perinteinen Lasiseminaari Tampereella käsitteli laajalti rakentamiseen ja rakennustuotteisiin liittyviä aiheita. Niitä olivat mm. rakentamisen suhdanteet, asetukset ja laatu. Lisäksi tarkemmin perehdyttiin mm. lasiin liittyvään tuotekehitykseen ja Lean’iin sekä hankkeiden suunnittelun että käytännön näkökulmasta.

Kerrostalorakentamisen käänne myöhemmin

Seminaari aloitettiin katsauksella rakentamisen tämän vuoden näkymiin. Markku Riihimäki Forecon Oy:ltä kertoi rakentamisen kasvun keskittyvän muutamaan suurimpaan kaupunkiin. Erityisesti kerrostalorakentaminen on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Käännettä ei vielä ole näkyvissä, mutta koska asuntotuotantotarve Suomessa on pitkällä tähtäimellä huomattavasti nykytasoa alhaisempi, asuinrakentamisen määrä lähivuosina tulee palaamaan nykyistä noin 30 % alemmalle tasolle. Pientalorakentaminen on ollut loivassa nousussa, mutta jää pysyvästi menneitä vuosia matalammalle tasolle mm. väestön ikärakenteen sekä muuttoliikkeen vuoksi.

Rakentamisen sääntely kevenee, ohjeet olennaisessa osassa

Teppo Lehtinen Ympäristöministeriöstä esitteli rakentamisen uusia asetuksia ja niiden vaikutuksia käytännössä. Uudet määräykset tulivat voimaan vuoden vaihteessa, mutta joiltakin osin Ympäristöministeriön ohjeistus vielä puuttuu. Merkittävää on, että YM:n ohjeistus ei ole sitova ja ohjeet julkaistaankin asetuksista erillisenä dokumenttina. Suunnittelijoilla ja rakennusvalvonnalla on nyt monelta osin enemmän vapausasteita, mikä korostaa osaamisen merkitystä asetusten tulkinnassa käytäntöön. Lehtinen heittikin pallon teollisuudelle erityisesti käyttöturvallisuuden osalta: paras ohjaus tulee teollisuudelta itseltään. Hän kehotti teollisuutta luomaan selkeät ohjeistukset, joilla saavutetaan asetusten vaatimusten mukainen turvallisuustaso. Lehtisen esitys http://puutuoteteollisuus.fi/ajankohtaista/tapahtumat/lasiseminaari-2018/

RoHS-direktiivi kattaa tuotteet, joihin on liitetty sähköisiä toimintoja

Tiia Salamäki Tukesilta kertoi sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin  laajentumisesta uusiin tuoteluokkiin. RoHS II-direktiivi koskee laitetta, joka tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voidakseen toimia vähintään yhdessä käyttötarkoituksessaan. Tämä tuo direktiivin piiriin uusiin laiteryhmiä, mm. ikkunoita, ovia, kalusteita ja huonekaluja, jos niissä on jokin sähköinen toiminto. Eurooppalainen ikkuna- ja oviteollisuus on hakenut poikkeusta direktiivin kattavuuteen omien tuoteryhmiensä osalta. Mikäli poikkeushakemus ei mene läpi, direktiivi astuu niidenkin osalta voimaan heinäkuussa 2019. Lue lisää Tukesin sivuilta http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Sahkolaitteet1/Sahkolaitteiden-vaatimukset/RoHS—Vaarallisten-aineiden-kayton-rajoittaminen/RoHS-direktiivi-vaarallisten-aineiden-kayton-rajoittamisesta-sahko–ja-elektroniikkalaitteissa-/

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.