31.8.2017

Puutuoteteollisuus ry:n uutiskirje 8/2017

Rakentaminen ennustettua vilkkaampaa

Erityisesti kerrostalorakentaminen on kasvanut rajusti kahden viime vuoden aikana ja tämän vuoden toisen vuosineljänneksen lupamäärä onkin tilastointihistorian korkein. Forecon Oy on ennustanut tämän vuoden aloitusmääräksi 26-27 000 kerrostaloasuntoa, vuoteen 2014 verrattuna taso on lähes kaksinkertainen. Pientalojen lupakertymä on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut +5 %, toteutuneissa aloituksissa nousu on ollut vielä jyrkempi. Rivitaloissa haetut luvat ovat olleet -7 %. Kaikkiaan asuntoaloitusten määräksi on arvioitu tänä vuonna 38 – 39 000 kpl. Rakennusluvissa muutokset näkyvät vaimeammin, koska yksittäisten asuntojen tilavuus on pienentynyt.  Myös liike- ja toimistorakentaminen on ollut kasvussa, mutta muut rakentamisen sektorit toimivat alle edellisvuoden tason.  Puusepänteollisuuteen nämä muutokset ovat heijastuneet loivempina, mutta yleinen kysynnän kasvu on ollut näkyvissä kahtena viime vuonna ikkuna- ja kiintokalusteteollisuudessa.

Muualla Euroopassa asuinrakentaminen vahvaa Ranskassa ja Saksassa

Uudisrakentamisen tahti vaihtelee maittain: Ruotsissa ja Norjassa rakennustoiminnan kasvu on tänä vuonna jopa 6-8 %. Asuinrakentamisen osalta voimakasta kasvua tapahtuu Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa.

Leanwood:in tulokset osoittavat puun käytön myönteisen vaikutuksen ilmastolle, mutta kehottavat puurakentamisen prosessien tehostamiseen

Leanwood-hanke tutki puurakentamisen toteutusmalleja kilpailukyvyn ja resurssitehokkuuden kannalta. Suomen osio hankkeesta on valmis ja julkaistu VTT:n julkaisusarjassa. Puutuoteteollisuus osallistui hankkeen rahoitukseen. Tehdyt LCA-analyysit osoittavat, että puurakentamisella on mahdollisuus päästä huomattavaan resurssitehokkuuteen ja alhaisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Puukerrostalojen rakentamista voidaan optimoida kehittämällä etukäteen suunniteltuja vakioituja rakenteita ja yksityiskohtia. Hanke osoitti myös, että toteutusprosessin tulee hyödyttää toimittajien osaamista ja hyvin toimivan prosessin käytöllä on mahdollisuus nostaa kilpailukykyä.  Lue lisää: http://puutuoteteollisuus.fi/tki-ja-koulutus/projektit/

Eurokoodit määräävät suunnittelun pelisäännöt, Tomi Toratti työryhmän vetäjäksi

Uuden sukupolven eurokoodien kirjoittamistyöhön nimitetään yhteensä kuusi työryhmää eri aihepiireihin. Eurokoodit ohjeistavat rakennesuunnittelua ja ne laaditaan materiaalikohtaisesti. Kolmannen työryhmän SC5.T3:n vetäjäksi on pyydetty Tomi Toratti Puutuoteteollisuus ry:stä. Työryhmän aihepiiriin kuuluvat teemat rakenteiden jäykistys, kiepahdus ja stabiilius, reiät palkeissa, lattian värähtelymitoitus sekä puupaalujen mitoitus. Tehtävä tulee olla suoritettu 2,5 vuoden aikana. Uuden sukupolven eurokoodeissa on tavoitteena suunnittelutyön yksinkertaistaminen, kansallisten parametrien vähentäminen sekä laskentamenetelmien yhtenäistäminen ja selkeyttäminen. Lue lisää: http://puutuoteteollisuus.fi/edunvalvonta/standardisointi/puurakentamisen-eurokoodit-eurokoodi-5/

Suunnattua tutkimusrahaa tarjolle, ForestValue- hakuun kannattaa valmistautua

Eurooppalaisessa Forestvalue – haussa on tulossa tarjolle 30 miljoonaa euroa tutkimusrahaa. Haun tavoitteena on rahoittaa hankkeita, jotka auttavat siirtymään fossiilisten ja uusiutumattomien materiaalien käytöstä kestävään biotalouteen. Rahoitettavat alueet ovat kestävä metsätalous sekä innovatiiviset tuotantoteknologiat, teolliset prosessit, tuotteet ja palvelut. Hankkeiden toivotaan olevan poikkitieteellisiä ja sisältävän myös taloudellisia, markkinoinnillisia sekä sosiaalisia näkökulmia. Haku julkistetaan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä ja hakuaika tulee olemaan lyhyt. Kiinnostuneiden kannattaa etsiä potentiaalisia hankepartnereita jo ennakkoon. Lue lisää:  https://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2017/forestvalue-call-for-proposals—pre-

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.