6.10.2017

Ympäristötiedon tarve kasvamassa, Puutuoteteollisuuden uutiskirje 9/2017

Hiilijalanjälkitieto rakentamisen säädöksiin vuoteen 2025 mennessä

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeistuksen ja kriteerit vähähiiliseen rakentamiseen. Siinä tarkasteluun on otettu ennen kaikkea rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupää eli rakennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, rakennusjätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys. Ohjeistus mahdollistaa koko elinkaaren aikaisen tarkastelun, koska tähän mennessä on keskitytty lähinnä käytönaikaiseen energiatehokkuuteen. Ympäristöministeriön kriteerit asettavat vähimmäisvaatimuksia energia- ja materiaalitehokkuudelle niin suunnitteluvaiheessa, materiaalihankinnoissa kuin rakennusurakoissa. Alan toimijoita kannustetaan myös kokonaan uusien innovaatioiden löytämiseen. Vaikka suosituksia sovelletaan ensin julkiseen rakentamiseen, samoja kriteerejä voi hyödyntää jo nyt missä tahansa rakennushankkeessa. Rakentamisen lainsäädäntöön nämä tiedot tuodaan vuoteen 2025 mennessä. Ympäristöministeriö järjestää Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertueen eri paikkakunnilla lokakuusta alkaen. Lisää aiheesta YM:n sivuilla

Puutuoteteollisuuden pitää aktivoitua

Puupohjaisia tuotteita käyttäville aloille tiedon hyödyntäminen tuo mahdollisuuden osoittaa alhainen hiilijalanjälki verrattuna muihin materiaaleihin. Lainsäädäntöön valmistautuminen vaatii teollisuudelta aktiivisuutta tuotteiden ympäristöselosteiden laadinnassa. Tätä aihetta käsitellään myös puutuoteteollisuuden standardisointipäivässä 31.10.

Hirsitaloteollisuus jo liikkeellä

Hirsitaloteollisuus ry:n jäsenyritykset tekevät yhdessä hirsiseinän ympäristöselosteet. Tavoitteena on saada jokaisen jäsenyrityksen käyttöön soveltuva ympäristöseloste/ hirsiseinä-m2. Jatkossa alan yritykset vaativat ympäristöselosteita myös alihankkijoiden tuotteille, jolloin rakennuksen toimitukseen kuuluvien materiaalien ympäristöselosteiden kautta muodostuu koko hirsirakennuksen hiilijalanjälki. Ala haluaa olla edelläkävijä siirryttäessä kohti vähähiilistä rakentamista Ympäristöministeriön viitoittaman tiekartan mukaisesti.

Puutuotteiden ja –rakenteiden standardisointiseminaari 31.10.

Seminaarissa esitellään sekä läpileikkaus toimialan standardisointitilanteesta että merkittävimmistä horisontaalisista eli kaikkia rakennusmateriaaleja koskevista hankkeista. Päivä antaa hyvän yleiskuvan tulossa olevista teknisistä vaatimuksista. Koko päivän seminaari järjestetään Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä ja se on osallistujille ilmainen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.10. alla olevan linkin mukaan. Lisää aiheesta Puutuoteteollisuuden sivulla

Puurakenteiden suunnittelustandardit uudistuvat

Puurakenteiden eurokoodiryhmä CEN/TC250/SC5 uudistaa puurakenteiden suunnittelustandardia tulevan viisivuotiskauden aikana. Suunnittelustandardin kirjoitustyöhön muodostetaan kaikkiaan viisi projektiryhmää. Puutuoteteollisuuden Tomi Toratin johtaman projektiryhmän (PT3) tehtävänä on uusia mm. kohdat rakenteiden stabiliteetti, poikittainen puristuslujuus, levyjäykistys ja lattioiden värähtelyä koskeva ohjeistus.

Massiivipuu vahvasti mukana

Uudistukseen sisällytetään CLT:n rakennesuunnittelu sekä ehdotetaan lisättäväksi myös kerrannaisliimattu LVL (GLVL). Puu-betoni liittorakenteista laaditaan suunnitteluohjeet. Uusina aiheina ovat lisäksi puurakenteiden vahvistaminen sekä reikien rakennesuunnittelu palkeissa. Käynnistettävissä projektiryhmissä aiheina ovat liitokset, jossa pyritään yksinkertaistamaan rakennesuunnittelua sekä palomitoitus jossa laaditaan mm. CLT:n palomitoitusohjeet sekä liitosten palosuunnitteluohjeet. Yhden projektiryhmän tehtävänä on uudistaa puusiltojen eurokoodit.

Tilaa uutiskirje

* pakollinen kenttä

Tee sähköpostitilaus blogiin

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.