UPM plywood teahouse puurakennetta

Asiantuntija-artikkelit

14.06.2019

Rakentamisen määrä tasaantumassa, puun osuus kasvaa

Käänne asuinkerrostalorakentamisessa on voimistunut. Aloitusten lasku on -16 % Q1/2019. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella aloitusmäärä on edelleen hyvällä tasolla.

Uusia asuntoja valmistuu nyt paljon ja valmistumishuippu on tämän vuoden lopulla. Uusien kerrostaloasuntojen tarjonta kasvaa merkittävästi samalla kun asuntokauppa hidastuu.

Puukerrostalojen aloitusten ja lupien taso on pysynyt hyvänä, vaikka laskivatkin paljon Q1 aikana. Ensimmäinen kvartaali on tyypillisesti heikko puukerrostaloille. Julkisessa rakentamisessa erityisesti hoitoalan ja opetusrakennusten osalta puun käyttö on vahvistunut merkittävästi.

Pohjoismaissa asuinrakentamisen hiipuminen on alkanut Ruotsissa ja Norjassa jo aikaisemmin ja Suomi seuraa nyt perässä. Euroconstruct-konferenssin mukaan Euroopan maiden rakentamisen (total construction output) kasvun arvioidaan olevan 1,9 % tänä vuonna ja 1,5 % vuonna 2020.

Arviot perustuvat Forecon Oy:n analyyseihin.

Puukerrostalorakentaminen vuonna 2018

Puun markkinaosuus asuinkerrostalorakentamisessa (aloitetut asunnot, kpl) oli noin 4 % vuonna 2018. Koska kerrostalorakentamisen määrä kaikkiaan on tasaantumassa, on mahdollista, että puukerrostalojen suhteellinen osuus tulee lähivuosina näkymään kokonaisuudessa paremmin. 

Eri maakunnissa on suuria eroja: Lapissa määrä oli 18 %, kun taas useissa maakunnissa määrä oli puhdas 0 %. Vaikka kyseessä on vain yksi vuosi, on selvästi huomattavissa, että joillakin alueilla puurakentaminen on selvästi saamassa jalansijaa.