Faktoja puusta

Puu syntyy hiilidioksidista ja vedestä

Yhteyttäminen eli fotosynteesi on prosessi, jossa kasvit ja jotkin muut eliöt sieppaavat auringonvalon avulla ilmakehästä hiilidioksidia (CO2) kasvuun, elintoimintojen raaka-aineeksi ja energianlähteeksi. Yhteyttämiseenkin kuluu energiaa ja sen seurauksena hiiltä vapautuu ilmakehään, mutta pääosan hiilestä puut käyttävät kasvuun sekä ylläpito- ja kasvuhengitykseen.

Elävät puut sitovat siis kasvaessaan ilmakehän hiilidioksidia, joka säilyy puuaineksessa hiilenä (C) koko sen ajan, jonka siitä valmistettu tuote on olemassa. Osa puuston hiilestä päätyy maaperään, osa vapautuu hiilidioksidina ilmakehään, kun metsään jäänyt puuaines lopulta maatuu.

Puutuotteiden käyttö on osa luonnollista hiilikiertoa. Tuotteisiin sitoutunut hiili on poissa ilmakehässä olevasta hiilidioksidimäärästä ja vapautuu tuotteen hajotessa esim. polton tai maatumisen kautta. Pitkäaikaisten tuotteiden osalta tämä varastovaikutus kestää kymmeniä tai satojakin vuosia.

Metsässä olevat puut toimivat hiilivarastona ja metsän hiilivaraston kasvua sanotaan hiilinieluksi. Myös puutuotteet toimivat hiilivarastona. Kasvava puutuotteiden hiilivarasto on myös hiilinielu.

Kuutiossa 0,9 tn hiilidioksidia

Puutuoteteollisuuden tuotteet valmistetaan kuivatusta puusta. Suomalainen toimituskuiva havusahatavara painaa noin 475 kg/m3. Yhteen sahatavaratonniin menee siis noin kaksi kuutiometriä sahatavaraa.

Koska puuaineesta noin puolet on hiiltä, hiilen määrä yhdessä kuutiometrissä on yli 200 kiloa.

Euroopassa käytetään tavallisesti lukua, jonka mukaan yhteen kuutiometriin puuta on sitoutunut noin 900 kg (0,9 tn) hiilidioksidia (CO2). Yksinkertaisuuden vuoksi käytetään usein jopa pyöristettyä lukua,  jonka mukaan yksi kuutiometri puuta on sitonut yhden tonnin hiilidioksidia.

Suomalaiselle havupuulle luvut ovat jonkin verran alhaisemmat. Puun biogeenisen (eloperäisen) hiilisisällön (ja siitä johdetun hiilidioksidin) laskenta on ohjeistettu standardissa EN 16449, jolloin otetaan huomioon puun todellinen tiheys, tilavuus ja kosteus. Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laskentaa ohjeistavan EN 15804 -standardin mukaan lasketussa ympäristöselosteissa biogeeninen hiilisisältö voidaan ilmoittaa teknisenä lisätietona.

Puutuotteet hiilinieluna

Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on sovittu laskentatapa, jolla puu- ja paperituotteiden (HWP, harvested wood products) vuosittainen hiilidioksiditase lasketaan. Laskenta pohjautuu sahatavaran ja levyjen sekä paperin ja kartongin vuosittaiseen tuotantoon. Luku ei siis liity esimerkiksi puurakentamisen määrään. Suomessa tätä laskentaa suorittaa Tilastokeskus (Julkaistaan nimellä Suomen kasvihuonekaasupäästöt, vuoden 2018 ennakkotiedot tässä). Puutuotteiden (HWP) hiilinielun tällä metodilla laskettuna on vuonna 2018 arvioitu olleen - 4 milj. tn CO2-ekv.

Kotimaan rakennuskannassa olevaksi hiilivarastoksi on arvioitu 22,8 milj. tn. (VTT:n julkaisussa VTT-CR-04958/25.9.2017).

Tampere on arvioinut kaupungin alueella sijaitsevien puurakennusten varastoiman hiilimäärän, jonka arvioidaan olevan 548 000 - 685 000 tonnia. Tampereen hankkeessa on luotu kaava hiilivaraston laskentaan.

Puun käyttö rakentamisessa

Nyrkkisääntönä voidaan käyttää, että puurakenteinen pientalo (n. 100 m2) sisältää noin 20 m3 puuta. Se on sitonut noin 18000 kg hiilidioksidia, puussa on siis varastoituneena noin 4000 kiloa hiiltä. 

Sivua päivitetty 5.9.2019

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä