E-kirja avautuu kuvaa klikkaamalla - E-Book can be opened by clicking the picture

This page in English

LVL-käsikirja

Tässä on LVL-käsikirjan toinen, korjattu painos (2020). Ensimmäinen painos (2019) on myös käyttökelpoinen ottamalla huomioon oheisen dokumentin mukaiset korjaukset Korjaukset LVL-handbook ensimmäiseen (2019) painokseen

LVL-käsikirja eli LVL Handbook Europe on puutuoteteollisuuden yhteinen teos LVL.n (laminated veneer lumber) ominaisuuksista. Käsikirja tarjoaa mm. suunnittelijoille ja rakentajille laajan tietopaketin LVL:n ominaisuuksista ja käyttökohteista.

 LVL:n liimattu viilurakenne tekee siitä lujan materiaalin rakentamiseen. Tuotetta käytetään palkkeina, laattoina, tolppina, levyinä ja elementeissä, uudisrakennuksista korjauskohteisiin ja teollisuuskäyttöön.

Rakenteellisen LVL:n markkinat maailmassa ovat yli kolme miljoonaa kuutiota. Vuonna 2020 tuotannon arvioidaan saavuttavan neljän miljoonan kuution rajan. LVL:n valmistajia Suomessa ovat Metsä Wood sekä Stora Enso Wood Products.

Tekninen tiedote esittelee eurooppalaisen LVL:n uudet lujuusluokat

Puutuoteteolllisuus ry on yhdessä saksalaisen Studiengemeinschaft Holzleimbaun kanssa julkaissut teknisen tiedotteen teollisuuden laatimista LVL:n eurooppalaisista lujuusluokista, toleransseista sekä täydentävistä suunnitteluparametreista. Ne sisältyvät myös seuraavaan rakenteellisen LVL:n harmonisoidun standardin versioon. LVL-käsikirjan laskelmat pohjautuvat tähän tiedotteeseen. 

Tekninen tiedote on tässä englanniksi.

 

 

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä