Perustietoa metsistä ja puuraaka-aineesta

Suomi on metsäinen maa: 75 prosenttia maa-alastamme, eli noin 22,8 miljoonaa hehtaaria, on metsää. Kestävän metsänhoidon seurauksena Suomen metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niitä hakataan. Vuonna 2017 metsien puusto kasvoi 107 miljoonaa kuutiometriä kun vastaavasti puuston hakkuut ja poistuma oli yhteensä 87 miljoonaa kuutiometriä. Metsät sitovat ilman hiilidioksidia kasvillisuuteen ja maaperään. Puuhun sitoutunut hiili vapautuu uuteen kiertoon käyttöajan päättyessä. Lähde: Luke täältä

 

Suomen metsien vuosittainen kasvu (kuvan lähde: Metsäteollisuus ry,)

Metsien omistus

Suomessa metsät ovat suurelta osin yksityisessä omistuksessa. Metsistä 60 prosenttia on yksityisten, 9 prosenttia yritysten ja 26 prosenttia valtion omistuksessa. Loput 5 prosenttia kuuluvat mm. seurakunnille, säätiöille ja kunnille. Teollisuuden puuhuolto nojaa vahvasti yksityismetsiin, sillä 80 prosenttia teollisuuden käyttämästä puusta tulee yksityisiltä metsänomistajilta. Valtion metsät sijaitsevat etenkin Pohjois-Suomessa.

Tukkipuu on puutuoteteollisuuden raaka-ainetta

Puutuoteteollisuuden käyttämä tukkipuu on puun arvokkain osa, josta kertyy myös metsänomistajalle suurin tulo. Noin 40 prosenttia vuosittaisesta hakkuumäärästä on tukkipuuta. Vuonna 2018 metsänomistajille maksetuista kantorahoista 70 prosenttia tuli tukkipuusta. Näin ollen puutuoteteollisuudella on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. (linkki https://puutuoteteollisuus.fi/faktoja-ja-ohjeita/puutuoteteollisuuden-aluetaloudelliset-vaikutukset )

Sivua päivitetty 22.10.2019

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä