Rakennusmääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettu jatkuvasti, ja seuraava uudistus on jo vireillä. Uudistusta voi seurata YM:n asiaa koskevilla Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu -sivustolla. MRL:n alle kuuluu vuoden 2018 alussa voimaan tulleet asetukset, joista puutuotteiden ja puurakentamisen kannalta olennaisimmat ovat: 

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta  ja sitä täydentävät rakennusvalvonnan ohjeet 117 d 02 ja 117 d 03.

Asetus energiatehokkuudesta ja siihen liittyvät asetukset

Asetus rakennuksen ääniympäristöstä sekä sen muutos Asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ohjeistusta sisäportaiden suunnitteluun löytyy Porrasvalmistajat ry:n kohdalta sivustoltamme.

 

 

 

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä