Puutuoteteollisuuden puunkäyttö ja tuotanto

Raakapuun käyttö saha- ja vaneriteollisuudessa

Saha- ja vaneriteollisuus valmistaa tuotteensa raakapuusta, valtaosin mänty-, kuusi- tai koivutukista. Vuonna 2019 raakapuun käyttö oli noin sahatavaraan 25,5 miljoonaa kuutiometriä (pääosin havutukkia) ja vaneriin 2,6 miljoonaa kuutiometriä kuusi- ja koivutukkia. Teollisuuden puunkäyttöä tilastoi Luonnonvarakeskus/metsätilastot. Siellä on myös tietoa sivutuotteiden määristä ja käytöstä.

Käyttösuhde kertoo raakapuun tarpeesta

Käyttösuhde, eli kuinka paljon raakapuuta kuluu yhden tuotekuutiometrin valmistamiseen, vaihtelee laitoksittain. Keskimäärin sahatukkia tarvitaan yhteen sahatavarakuutiometriin noin 2,2 m3. Vanerilla käyttösuhde vaihtelee enemmän, mutta karkeana lukuna voi käyttää lukua 3 m3 tukkia vanerikuutiometriä kohden.

Sahauksen sivutuotteet

Yhtä sahatavarakuutiometriä kohden tarvittavasta 2,2 kuutiometristä syntyy sahauksen sivutuotteena 0,7 m3 (32 %) haketta, 0,3 m3 (14 %) purua sekä 0,2 m3 (9 %) kuorta. Hake syntyy pääosin tukin ulommista kerroksista, eli nuoresta puusta, ja se on erinomaista valmista raaka-ainetta massa- ja selluteollisuudelle. Sahanpurua käytetään lastu- ja kuitulevyn valmistamiseen, erikoistuotteisiin ja pelletinvalmistukseen. Kuori käytetään energian raaka-aineeksi, usein kuivan sahanpurun tukemana. Vanerinvalmistuksen sivutuotteita käytetään kuten sahateollisuudenkin. (Kuva Tapion taskukirjasta).

Puutuoteteollisuuden tuotanto ja vienti

Saha- ja levyteollisuuden tuotantomäärät tilastoi Metsäteollisuus ry/tilastot. Jalosteista ei tehdä tilastoja. Tilastot löytyvät myös Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluista.

Vuonna 2019 sahatavaran tuotanto oli 11,3 miljoonaa kuutiometriä ja vienti 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto 1,1 milj. m3 ja vienti miljoona m3. Viennin osuus tuotannosta on sahatavaralla oli 80 % ja vanerilla 84 %.

Sahatavaran kulutus kotimaassa

Sahatavaran kulutus voidaan laskea näennäiskulutuksen kaavalla: tuotanto+tuonti-vienti. Tämä luku ei huomioi sitä, että osa kotimaahan jäävästä sahatavarasta menee vientiin jalosteiden muodossa. Suurin jalostettu vientituote on liimapuu.

Havusahatavaran näennäiskulutus Suomessa vuonna 2019 oli näin laskien 3,2 milj. m3. Oheisessa kuvassa esitetään näennäiskulutuksen kehittyminen vuosina 2001-2019.

Päivitetty 24.2.2021

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä