Puutuoteteollisuuden puunkäyttö ja tuotanto

Raakapuun käyttö saha- ja vaneriteollisuudessa

Saha- ja vaneriteollisuus valmistaa tuotteensa raakapuusta, valtaosin mänty-, kuusi- tai koivutukista. Vuonna 2021 raakapuun käyttö oli  sahatavaraan 27,2 miljoonaa kuutiometriä (pääosin havutukkia) ja vaneriin 2,9 miljoonaa kuutiometriä kuusi- ja koivutukkia.  Raakapuusta 99 % oli kotimaista alkuperää. 

Sivutuotteita (lähinnä sahahaketta ja purua) toimitettiin muulle metsäteollisuudelle 8,8 milj.m3 (vuoden 2020 tieto).

Teollisuuden puunkäyttöä tilastoi Luonnonvarakeskus/metsätilastot

Käyttösuhde kertoo raakapuun tarpeesta

Käyttösuhde, eli kuinka paljon raakapuuta kuluu yhden tuotekuutiometrin valmistamiseen, vaihtelee laitoksittain. Keskimäärin sahatukkia tarvitaan yhteen sahatavarakuutiometriin noin 2,2 m3. Vanerilla käyttösuhde vaihtelee enemmän, mutta karkeana lukuna voi käyttää lukua 3 m3 tukkia vanerikuutiometriä kohden.

Sahauksen sivutuotteet

Yhtä sahatavarakuutiometriä kohden tarvittavasta 2,2 kuutiometristä syntyy sahauksen sivutuotteena 0,7 m3 (32 %) haketta, 0,3 m3 (14 %) purua sekä 0,2 m3 (9 %) kuorta. Hake syntyy pääosin tukin ulommista kerroksista, eli nuoresta puusta, ja se on erinomaista valmista raaka-ainetta massa- ja selluteollisuudelle. Sahanpurua käytetään lastu- ja kuitulevyn valmistamiseen, erikoistuotteisiin ja pelletinvalmistukseen. Kuori käytetään energian raaka-aineeksi, usein kuivan sahanpurun tukemana. Vanerinvalmistuksen sivutuotteita käytetään kuten sahateollisuudenkin. (Kuva Tapion taskukirjasta).

Puutuoteteollisuuden tuotanto ja vienti

Saha- ja levyteollisuuden tuotantomäärät tilastoi Metsäteollisuus ry/tilastot. Jalosteista ei tehdä tilastoja. Tilastot löytyvät myös Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluista.

Vuonna 2021 sahatavaran tuotanto oli 11,9 miljoonaa kuutiometriä ja vienti 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto oli 1 milj. m3 ja vienti 0,85 m3. Viennin osuus tuotannosta on sahatavaralla oli 73 % ja vanerilla 83 %.

Sahatavaran kulutus kotimaassa

Sahatavaran kulutus voidaan laskea näennäiskulutuksen kaavalla: tuotanto+tuonti-vienti. Tämä luku ei huomioi sitä, että osa kotimaahan jäävästä sahatavarasta menee vientiin jalosteiden muodossa. Suurin jalostettu vientituote on liimapuu.

Havusahatavaran näennäiskulutus Suomessa vuonna 2021 oli näin laskien n. 3,7 milj. m3. Oheisessa kuvassa esitetään näennäiskulutuksen kehittyminen vuosina 2001-2021.

Päivitetty 21.12.2022

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä