Puutuoteteollisuuden puunkäyttö ja tuotanto

Raakapuun käyttö saha- ja vaneriteollisuudessa

Saha- ja vaneriteollisuus valmistaa tuotteensa raakapuusta, valtaosin mänty-, kuusi- tai koivutukista. Vuonna 2018 raakapuun käyttö oli noin 30,6 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuden puunkäyttöä tilastoi Luonnonvarakeskus/metsätilastot. Siellä on myös tietoa sivutuotteiden määristä ja käytöstä.

Käyttösuhde, eli kuinka paljon raakapuuta kuluu yhden tuotekuutiometrin valmistamiseen, vaihtelee laitoksittain. Yleislukuna sahatukkia tarvitaan yhteen sahatavarakuutiometriin noin 2,2 m3. Vanerilla käyttösuhde vaihtelee enemmän, mutta karkeana lukuna voi käyttää lukua 3 m3. 

Sahauksen sivutuotteena syntyy 0,7 m3 (32 %) haketta, 0,3 m3 (14 %) purua sekä 0,2 m3 (9 %) kuorta. Hake syntyy pääosin tukin ulommista kerroksista, eli nuoresta puusta, ja se on erinomaista valmista raaka-ainetta massa- ja selluteollisuudelle. Sahanpurua käytetään lastu- ja kuitulevyn valmistamiseen, erikoistuotteisiin ja pelletinvalmistukseen. Kuori käytetään energian raaka-aineeksi, usein kuivan sahanpurun tukamana. Vanerinvalmistuksen sivutuotteita käytetään kuten sahateollisuudenkin. (Kuva Tapion taskukirjasta).

 

Puutuoteteollisuuden tuotantomäärät

Saha- ja levyteollisuuden tuotantomääriät tilastoi Metsäteollisuus ry. Jalosteista ei tehdä tilastoja.

Vuonna 2018 sahatavaran tuotanto oli 11,8 miljoonaa kuutiometriä ja vanerin tuotanto 1,23 milj. m3.

Sahatavaran kulutus kotimaassa

Sahatavaran kulutus voidaan laskea näennäiskulutuksen kaavalla: tuotanto+tuonti-vienti. Tämä luku ei huomioi sitä, että osa kotimaahan jäävästä sahatavarasta menee vientiin jalosteiden muodossa. Suurin jalostettu vientituote on liimapuu.

Havusahatavaran näennäiskulutus Suomessa vuonna 2018 oli näin laskien 3,7 milj. m3. Kulutusmäärä on perinteisesti heijastellut kotimaan pientalorakentamisen aktiviteettia. 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä