Terve kunta rakentuu puulle

Julkinen rakentaminen on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista, joita kunnissa linjataan. Siinä työssä kuntastrategia on keskeinen työkalu. Monissa kunnissa on tahtoa rakentaa ympäristöystävällisesti puusta ja niillä on siihen täysi oikeus. Kunta voi päättää: tämä kohde rakennetaan puusta. Tätä ei juuri tiedetä ja siksi kohteita ei ole uskallettu vaatia suunniteltaviksi ja rakennettaviksi puusta.

Puun käytön lisäämisellä on positiivinen vaikutus kuntatalouteen, työpaikkoihin, kuntalaisten hyvinvointiin, ympäristöön ja kuntien vetovoimaan. Näin rakentuu terve kunta.

Linkki julkaisuumme Julkisten hankintojen opas

Miten puurakentaminen hyödyttää kuntia?

Talous – Tehdään kerralla kunnollista

Käyttämällä puuta julkisessa rakentamisessa kunta voi edistää oman alueensa yritystoimintaa. Hyödyt levittyvät laajalle joukolle kuntalaisia: metsänomistajille, puutuoteteollisuudelle, rakennusyrityksille ja koko ketjuun liittyville palveluntuottajille. Niukkenevien kuntaresurssien aikana pitkäikäiset ja terveet rakennukset ovat kaikkien etu. Kannattaa tehdä kerralla kunnolla, niin välttyy jatkuvilta, kalliilta remonteilta. Kaiken ei tarvitse olla puuta alusta loppuun, puun osuutta julkisissa hankinnoissa voi lisätä myös vähitellen.

Työ – Puutuoteteollisuus työllistää ympäri Suomen

Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa 26 000 ihmistä. Se on vahva työllistäjä monilla alueilla, etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, missä työpaikkojen tarve on suuri. Alan yritykset investoivat jatkuvasti ja tarvitsevat lisää työntekijöitä. Uraa uurtavia puurakennushankkeita tarvitaan, sillä ne kartuttavat alan osaamista. Vahva kotimarkkina edistää myös vientiä. Puutuoteteollisuuden viennin arvo on nyt 2,5 miljardia euroa.

Ympäristö – Vastuuta ei voi välttää

Päätöksenteossa on ajateltava myös tulevien sukupolvien etua. Vastuullinen kunta torjuu ilmastonmuutosta rakentamalla puusta ja huolehtii näin ympäristöstä. Etusijalla ovat luonnolliset ja uusiutuvat materiaalit. Puu on ainoa uusiutuvaan luonnonvaraan perustuva rakennusmateriaali. Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa rakennuskantaan sitoutuvaa hiilivarastoa ja vähentää hiilen määrää ilmakehässä. Rakennusten hiilijalanjälkeä täytyykin tarkastella koko niiden elinkaaren ajalta ja kiinnittää huomiota materiaalivalintoihin, ei pelkästään energiatehokkuuteen.

Hyvinvointi – Loppu homekouluille

Lapset viettävät suuren osan ajastaan kouluissa ja päiväkodeissa. Kerrostaloissa eletään kokonainen elämä, hoivakodeissa pitkä vanhuus. Puhdas sisäilma on elintärkeää kaikissa rakennuksissa, niin lasten, vanhusten kuin työntekijöiden kannalta. Terve kunta huolehtii sekä asukkaidensa että työntekijöidensä hyvinvoinnista luomalla terveitä tiloja. Se on mahdollista käyttämällä eri materiaaleja rinnakkain. Puulla saadaan aikaan myös akustisesti harmonisia tiloja, joissa kaikkien on kevyempi olla.

Vetovoima – laatu vetää puoleensa

Kunta voi itse päättää mistä materiaaleista sen julkiset kohteet rakennetaan. Vastuullinen kunta, joka tekee laadukkaita valintoja, on vahvoilla, kun ihmiset valitsevat asuinkuntansa ja yritykset sijaintinsa. Samalla kuntien rajat hälvenevät ja palveluita haetaan entistä useammin oman kunnan ulkopuolelta. Kunta, jolla on sympaattinen ilme ja joka huolehtii ihmisistään, on vahva ja vetovoimainen. Moderni puuarkkitehtuuri on inspiroivaa ja puhuttelee kaiken ikäisiä. Puu on luonteva valinta suomalaiselle. Se rauhoittaa ja luo kauniin ympäristön. Se ei sulje muita materiaaleja pois, vaan eri materiaaleja on viisasta käyttää rinnakkain.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa järjestöstä