Ikkunoihin ja oviin liittyviä ohjeita

Lasiseminaari 2022 aineistot 

Eurooppa panostaa korjausrakentamiseen, Jyrki Kauppinen, YM

Katsaus kotimaan rakentamiseen, Markku Riihimäki, Forecon Oy

Ikkunoiden ja ovien ympäristöselosteet, Heli Kumpulainen, LCA Consulting Oy

Tavarantarkastuksen periaatteet, Raisa Harju, VT, lakimies Keskuskauppakamari

Uudet lasinmitoitustaulukot, Tahvo Sutela

Ikkunoiden ja ovien uudistettu soveltamisstandardi SFS 7031, Janne Liias, Puuteollisuusyrittäjät ry

Vuoden lasirakenne 2022

Ohjeita ikkunoiden ja ovien suunnitteluun, Aila Janatuinen, Puutuoteteollisuus ry

Rakennuslasien tuotemäärittelyohjeet, Jarmo Leskelä, A-insinöörit Oy

Digitaalisuus rakentamisessa, Sauli Ylinen, Puutuoteteollisuus ry

Arkkitehtuuri ja lasirakentaminen, Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit

Käyttöturvallisuus

Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta on astunut voimaan 1.1.2018. Koska ministeriö ei ohjeistanut tätä asetusta, on rakennusvalvontojen yhteistyöverkosto TopTen laatinut yhteisen tulkintaohjeen laseihin liittyvästä käyttöturvallisuudesta. Ajantasainen lasituksia koskeva tulkintaohje (kortti 117d 03) löytyy pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen kotisivulta täältä. 

Ikkunoiden ostajan opas

Ikkunateollisuus on laatinut oppaan ikkunoiden hankintaa pohtiville. Siinä käsitellään tavallisimpia ikkunoihin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Tarkat tiedot tuotteista saa valmistajilta.

Energiatehokas korjaaminen

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva asetus velvoittaa uudisrakentamista. Rakennusten korjausten yhteydessä energiatehokkuutta on mahdollisuus merkittävästi parantaa. Ympäristöministeriön aloitteesta toteutettu Rakenteellinen energiatehokkuus rakentamisessa - opas käsittelee energiakorjauksia myös ikkunoiden kannalta.

Ikkunoihin sekä sisäänkäyntioviin kohdistuvat kansalliset vaatimukset ja suoritustasojen arviointi

SFS 7031 kansallisesta soveltamisstandardista on tulossa uudistettu versio kesällä 2022.

SFS 7031 on julkaistu vuonna 2016. Se on laadittu yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 14351-1:2006+A1:2010 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Tuotestandardin tavoin tämän soveltamisstandardin piiriin kuuluvat sellaiset ikkunat ja manuaalisesti toimivat sisäänkäynti- ja poistumistieovet, joita eivät koske savuntiiveys- ja palonkestävyysvaatimukset. Standardi on saatavissa SFS-verkkokaupasta.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä