Ikkunoihin ja oviin liittyviä ohjeita

Käyttöturvallisuus

Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta on astunut voimaan 1.1.2018. Koska ministeriö ei ohjeistanut tätä asetusta, on rakennusvalvontojen yhteistyöverkosto TopTen laatinut yhteisen tulkintaohjeen laseihin liittyvästä käyttöturvallisuudesta. Ajantasainen lasituksia koskeva tulkintaohje (kortti 117d 03) löytyy pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen kotisivulta täältä. 

Ikkunoiden ostajan opas

Ikkunateollisuus on laatinut oppaan ikkunoiden hankintaa pohtiville. Siinä käsitellään tavallisimpia ikkunoihin liittyviä yleisiä kysymyksiä. Tarkat tiedot tuotteista saa valmistajilta.

Energiatehokas korjaaminen

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva asetus velvoittaa uudisrakentamista. Rakennusten korjausten yhteydessä energiatehokkuutta on mahdollisuus merkittävästi parantaa. Ympäristöministeriön aloitteesta toteutettu Rakenteellinen energiatehokkuus rakentamisessa - opas käsittelee energiakorjauksia myös ikkunoiden kannalta.

Ikkunoihin sekä sisäänkäyntioviin kohdistuvat kansalliset vaatimukset ja suoritustasojen arviointi

SFS 7031 on julkaistu vuonna 2016. Se on laadittu yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 14351-1:2006+A1:2010 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Tuotestandardin tavoin tämän soveltamisstandardin piiriin kuuluvat sellaiset ikkunat ja manuaalisesti toimivat sisäänkäynti- ja poistumistieovet, joita eivät koske savuntiiveys- ja palonkestävyysvaatimukset. Standardi on saatavissa SFS-verkkokaupasta.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä