Kansainvälinen toiminta

Teemme aktiviisesti yhteistyötä pohjoismaisten kollegajärjestöjemme kanssa. Pohjoismainen metsätalous ja puuraaka-aine on samantyyppistä, olosuhteet ovat samanlaiset ja markkinat samantyyppiset Erityinen yhteistyön alue on rakennusmääräysten yhtenäistäminen muiden Pohjoismaiden kanssa. Yhtenäiset määräykset osaltaan helpoittaisivat  myös kaupankäyntiä alueen maiden kesken. 

Lisäksi monet tutkimushaasteista ovat yhtenevät, jolloin yhteistyöllä voimme laajentaa hankkeitamme. Teknistä yhteistyötä tehdään myös tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, esimerkiksi Kiinan puunkäytön lisäämiseksi European Wood -sateenvarjon alla.

Olemme aktiivinen jäsen Euroopan puutuoteteollisuuden keskusjärjestö CEI-Bois'ssa (European Confederation of Woodworking industries). Sen tehtävänä on muodostaa ja esittää puutuoteteollisuuden yhteinen kanta Euroopan Unionin meidän teollisuusalaamme koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa.

Eurowindoor on Euroopan ikkuna- ja oviteollisuuden edunvalvontajärjestö. Sen kiinnostuksen kohteena on erityisesti energiatehokkuus, jota se pyrkii ajamaan mm. edistämällä korjausrakentamista tukevia poliittisia aloitteita.

Linkkejä: 

Skogsindustrierna

Swedish wood 

Treindustrien A/S

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä