Portaiden kuljetus, varastointi ja valmiiden portaiden hoito

Kuljetus

Porras toimitetaan pakattuina irrallisina osina tai osittain kasattuna. Osat suojataan kuljetuksen ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta

Tavaran vastaanotto

Osien purun voi tehdä trukilla vain silloin kun osat ovat lastattuina lavalle, muussa tapauksessa purku tehdään käsin. Vastaanotettavien kollien määrä on vastattava rahtikirjassa mainittua määrää. Pakkauksissa näkyvistä kuljetusvaurioista ja puuttuvista kolleista on kirjattava rahtikirjaan varauma ja siitä on ilmoitettava valmistajalle viimeistään 7 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta.

Toimituksessa olevista virheistä ja puutteista on huomautettava valmistajalle kohtuullisessa ajassa, aina kuitenkin ennen portaan asennusta. Vahingoittuneita tai viallisia osia ei saa asentaa

Varastointi

Portaan osat varastoidaan alkuperäisissä pakkauksissaan sisätiloissa, sisätiloille tavanomaisissa olosuhteissa

Portaat tulee varastoida peitettynä, kuivassa ja kosteudelta suojassa olevassa tilassa, Ilmankosteuden muutokset voivat aiheuttaa varastoitaviin osiin kuivumisia tai turpoamisia, jotka vaikeuttavat tai jopa estävät portaan kasaamista.

Jos porras varastoidaan rakennustyömaalla, on varastoinnin tapahduttava sellaisessa paikassa jossa pakkauksiin kohdistuvien kolhujen ja iskujen riski on vähäinen. Osia ei saa varastoida betonilla tai lattialla josta osiin voi siirtyä kosteutta, myös hiekka, sora tai karkea lika voivat vahingoittaa osia.

Portaiden hoito- ja huolto-ohjeita

Noudata portaan valmistajan toimittamia ohjeita. Lakka- ja maalipinnat tulisi puhdistaa nihkeällä siivousliinalla. Voimakkaat pesuaineet vaurioittavat pintakäsittelyn ja puumateriaalia, samoin liiallinen veden käyttö.

Valmistaja saattaa edellyttää, että portaan kiinnitys tulisi käyttöönoton jälkeen tarkistaa valmistajan ohjeen mukaan.

Portaan pesu- ja siivous

• Älä vesipese puuporrasta, kostealla nihkeällä pyyhkeellä tai mopilla pyyhkiminen on riittävä. Portaan pinta ei saa jäädä märäksi eikä niissä saa olla havaittavissa ”vesiläiskiä’” pesun jälkeen.

• Jos portaille joutuu vettä, tulee se poistaa välittömästi.

• Myös tahrat tulee poistaa välittömästi. Älä käytä puupinnoille hankausaineita. Tahran poistoon voi käyttää mietoa pesuaineliuosta.

• Hiekka ja kura sekä pudotetut esineet ovat portaittesi pahimmat viholliset. Käytä kunnollisia kynnys- ja eteismattoja joilla estät hiekan kulkeutumisen portaikkoon.

Painumien ja naarmujen korjaaminen

• Pienet naarmut ja painaumat portaissa voidaan korjata vahakynällä, kiteillä ja pakkeleilla, varmista toimittajalta pintakäsittely portaassa ja valitse korjauksessa käytettävä aine rautakaupan tai maaliliikkeen ohjeen mukaan.

• Lakkapinnan naarmut voidaan korjata parkettilakalla joka soveltuu kotiolosuhteissa tapahtuvaan korjaukseen.

• Isommissa korjauksissa on syytä ottaa yhteyttä ammatikseen korjaus- ja saneeraustöitä tekevään yritykseen tai valmistajaan, jos valmistajan palveluun kuuluu em. toimenpiteet.

Olosuhteiden muutokset

• Puumateriaalista valmistetut portaat on tarkoitettu asennettavaksi kuivaan tilaan.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä