Portaiden suunnittelu ja asennus

Portaan tulee olla ensisijaisesti turvallinen ja hyvä kulkea. Portaalle tulee varata riittävästi tilaa. Tilavaraus tehdään jo kohteen suunnitteluvaiheessa.

Harkitessanne eri vaihtoehtoja portaaseenne on hyvä ottaa riittävän ajoissa yhteys valmistajaan. Paras lähtökohta porrassuunnittelulle on suorasyöksyinen porras, jossa on vähintään yksi lepotaso.

Porraskuilun mitoituksessa on huomioitava, että lepotasollista porrasta ei voida sijoittaa kiertävälle portaalle varattuun tilaan. Portaan mitoitusta ohjaa asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta sekä sitä täydentävä rakennusvalvontojen ohje 117d sisäportaiden mitoitukselle.

Porrasvalmistajat ry:n jäsenyritysten sivuilta löytyy tehdaskohtaisia mitoitusohjeita.

Portaiden asennus

Asenna portaat valmistajan asennusohjeiden mukaan, asennusohjeeseen tulee tutustua huolella ennen asennusta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa toiminnallisia ja ulkonäöllisiä ongelmia.  Riskinä on myös valmistajan takuun raukeaminen. Suositeltavaa on tilata asennus portaan valmistajalta tai ammattiasentajalta.

Porras asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaisesti

Porrasasennusta varten on varattava riittävästi työskentelytilaa ja aikaa. Asennusaikana tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ettei pintoja naarmuteta ja kolhita.

Nostettaessa porraselementtejä paikalleen tulee nostamisessa olla riittävän monta henkilöä, ettei nostaminen aiheuta nostajalleen liian suurta rasitusta. Nostettaessa elementtejä paikalleen voi käyttää apuvälineitä tukijalkoja tms

Porrasta ympäröivien seinien ja muiden pintojen maalaus ja pinnoitustyöt on suositeltavaa tehdä ennen portaan asentamista

Portaita ei saa asentaa tilaan jossa on kosteutta, myös tyhjilleen esim. myyntiin jäävissä asunnoissa tulee huolehtia puumateriaalille sopiva ilmankosteus. Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla 30...70% sekä huoneilman lämpötilan vähintään +15 C. Asennusolosuhteet eivät saa vaihdella merkittävästi.

Asennetun portaan suojaaminen rakennusaikana

Rakennustöiden aikana käytettävä porras on suojattava huolellisesti kolhuilta, kulumiselta, lialta ja rakennuspölyltä. Suojattaessa portaita tulee varmistaa ettei lakka- ja maalipintoihin kiinnitetä teippejä jotka vahingoittavat pintaa. Ennen suojausta on portaan pinta puhdistettava huolellisesti. Pienikin hiekka tai karkea lika suojan alla vahingoittaa pintaa.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä