Portaiden suunnittelu ja asennus

Portaan tulee olla ensisijaisesti turvallinen ja hyvä kulkea. Portaalle tulee varata riittävästi tilaa. Tilavaraus tehdään jo kohteen suunnitteluvaiheessa.

Harkitessanne eri vaihtoehtoja portaaseenne on hyvä ottaa riittävän ajoissa yhteys valmistajaan. Paras lähtökohta porrassuunnittelulle on suorasyöksyinen porras, jossa on vähintään yksi lepotaso.

Porraskuilun mitoituksessa on huomioitava, että lepotasollista porrasta ei voida sijoittaa kiertävälle portaalle varattuun tilaan. Portaan mitoitusta ohjaa asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta sekä sitä täydentävä rakennusvalvontojen ohje 117d sisäportaiden mitoitukselle.

Porrasvalmistajat ry:n jäsenyritysten sivuilta löytyy tehdaskohtaisia mitoitusohjeita.

 

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä