Puinen lipasto vaaleassa

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 on syksyllä 2015 valmistunut päivitys vuonna 2008 luodulle Puutuoteteollisuuden tutkimusstrategialle.

Agendan valmistelutyö käynnistettiin syksyllä 2014 laajalla teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille suunnatulla mielipidekyselyllä. Kyselyllä selvitettiin erityisesti vuoden 2008 strategian painopisteiden ja tutkimusaiheiden päivitystarpeita. Tässä agendassa tarkastelun kohteena ovat tutkimusteema-alueet ja tutkimusaiheet, jotka on tiivistetty ohjausryhmässä. Se koostui puutuoteteollisuuden, rahoittajien, yliopistojen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoista. Tutkimusagendan sisältö on tiivistetty neljään painopistealueeseen: Resurssitehokkuus, ympäristö, materiaalikehitys sekä loppukäyttö. Tutkimusagendan voi avata ja ladata tästä Tutkimusagenda 2025. (linkki puuttuu vielä)

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä