Tärkeät aiheemme

Hoidamme edustamamme teollisuuden puolesta ja kanssa myös seuraavia alan kehityksen kannalta olennaisia tehtäviä: 

Tutkimusasioiden koordinointi on olennaista, jotta niukat tutkimusresurssit saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Alan tutkimusrahoituksen tulee olla tarpeen mukaisella tasolla ja tutkimuksen tulee kohdistua teollisuuden kannalta oikeisiin aiheisiin.

Puutuotteita ja puurakentamista koskeva standardisointi on edellytys sille, että tuotteemme ovat markkinoiden vaatimusten mukaisia ja voidaan käyttää erityisesti rakentamisessa.

Koulutus ja osaavan työvoiman saanti on aiheita, joissa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusaika on pitkä. Siksi niitä on myös hoidettava pitkäjänteisesti.

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä