Puurakenteiden eurooppalainen suunnitteluohje 

Eurokoodit ovat Euroopan yhteisiä suunnittelustandardeja, jotka käytännössä määräävät miten Euroopassa rakennetaan. Myös Suomessa rakentamisen lainsäädäntö nojautuu eurokoodeihin. Yhteinen standardipohja tukee myös tuotteiden vientiä luomalla yhteistä rakennusmarkkinaa.

Eurokoodi 5 ohjaa puurakenteiden suunnittelua

Puurakenteiden suunnitteluohje (EN1995-1-1) on uudistumassa ja keskeisiä osia siitä on parhaillaan lausuntokierroksella. Tässä vaiheessa on mahdollista merkittävästi vaikuttaa ohjeen sisältöön. Aikaa kommentointiin on 15.7.2019 saakka. Kommentteja käsittelee eurokoodin projektiryhmä 3, jonka johdossa on Tomi Toratti Puutuoteteollisuudesta.

Lausunnolla olevat luonnokset käsittelevät seuraavia aiheita: suunnittelun perusteet, lattian värähtely, levyjäykistys, paaluperustukset (uusi aihe), reiät palkeissa (uusi aihe), poikittainen puristus, stabiliteetti ja tuenta.

Näissä luonnoksissa on seuraavia muutoksia edellisiin verrattuna:

  • Suunnittelun perusteet -osassa on uudistettu kosteusluokitusta, joka on yhtenevä tulevan liitinten korroosioluokituksen kanssa.
  • Kipsilevyjä on mukana kerroin taulukoissa suunnittelun helpottamiseksi.
  • Kutistuma/turpoama -arvoja nyt mukana, jotta myös kosteuden aiheuttamia liikkeitä voidaan laskea.
  • Liimapuun kokovaikutus on tässä uuden tutkimustiedon mukainen.
  • Uudistettu osat liittyen LVL-rakennesuunnitteluun sekä täysin uusi CLT-osa nyt mukana.
  • Pitkäaikaisvaikutus-kertoimiin k-mod tai k-def arvoihin ei muutoksia.
  • Lattian värähtely -osa on laajentunut ja perustuu nyt luokitukseen, johon kaikkien jäsenmaiden tavoitetasot voidaan sisällyttää. Uutena asiana on nyt mahdollisuus toteuttaa myös alle 8 Hz ominaistaajuuden lattioita, joita voidaan soveltaa käytännössä painavimpien lattioiden tapauksissa.

Poikittaispuristuslujuuden laskentatavasta on tässä luonnoksessa kaksi eri versiota, Saksan (prof. Blass) ja Alankomaiden (Dr. Leijten) kehittämät. Molemmat ovat vielä luonnoksessa mukana, mutta näiden välillä järjestetään erillinen äänestys jäsenvaltioiden kesken. Myös Suomen on muodostettava tähän kansallinen kanta.

Myöhemmin muutosluonnoksia on tulossa mm. puurakenteiden palosuunnittelun eurokoodiin (EN 1995-1-2). Tässä ryhmässä on Suomesta mukana Jouni Hakkarainen Eurofins Oy:ltä. Seuraavaksi myös puurakenteiden liitossuunnittelu -kappale tulee lausunnolle. Näiden luonnokset ovat ensimmäisiä luonnosversioita, jolloin näiden sisältö on edellistä alustavammassa vaiheessa.

Kommentointia koordinoi CEN TC250/SC5 seurantaryhmä (sihteeri Timo Tikanoja) ja lisätietoa aiheista ja luonnoksista saa Tomi Toratilta Puutuoteteollisuus ry:stä.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä