Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka

Hankkessa tarkasteltiin rakentamisen tehostamista teollisen (puu)rakentamisen keinoin. Selvityksessä löydettiin 20 % potentiaali tuottavuuden parantamiseen. Selvityksen teettäjä oli Puutuoteteollisuus ry ja rahoittaja Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma.

Teollisen puurakentamisen tuottavuusloikka -julkaisu

Puutuoteteollisuuden tavoitteet ja painopisteet T&K:n alueella

Puutuoteteollisuus seuraa kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaniensa kanssa alan kansainvälistä hankekehitystä ja hankehakuja.

Puutuoteteollisuuden koordinoiman alan yhteistutkimuksen tavoitteet:

  • Puutuotteiden vaikuttavuutta ja argumentointia tukeva tutkimus
  • Puutuotteiden standardisointia, lainsäädäntöä ja määräyskehitystä tukeva tutkimus
  • Puutuotteiden käytettävyyttä tukeva tutkimus

Puutuotteiden vaikuttavuutta ja argumentointia tukeva tutkimus keskittyy puutuotteiden valmistuksen ja käytön kansantaloudellisiin vaikutuksiin osana biotaloutta, ympäristövaikutuksiin, puutuotteiden käytön hyvinvointivaikutuksiin sekä puutuotteiden resurssitehokkuutta edelleen kehittäviin hankkeisiin.

Puutuotteiden standardisointia, lainsäädäntöä ja määräyskehitystä tukevat tutkimus keskittyy puutuotteiden teknisten ominaisuuksien määrittelyyn, todentamiseen ja kehittämiseen.

Puutuotteiden käytettävyyttä tukeva tutkimus keskittyy puutuotteiden käytön helppoutta ja ymmärrettävyyttä tukeviin ja lisääviin hankkeisiin, kuten esim. yhteensopiva järjestelmäkehitys.

Kaikkien kolmen tutkimusalueen yhteisenä tavoitteena on luoda mahdollisuuksia puun lisääntyvälle käytölle niin lainsäädännön ja määräysten kuin käytettävyydenkin kautta.

Alan tavoitteet on lueteltu Tutkimusagenda2025 -julkaisussamme.

Hankeportaali

Erityisesti tutkijat ovat toivoneet paikkaa, jossa voi esitellä tutkimustuloksia sekä osaamistaan. Tämän vuoksi rakensimme hankeportaalin

Aikaisempia tutkimuspahtumiamme

Puutuoteteollisuuden tutkimuspäivä järjestettiin 31.8.2016

Tutkimuspäivä kokosi n. 50 tutkijaa, opetuksen, teollisuuden ja rahoittajien edustajaa tutkimusagendan kolmen aihepiirin pariin: resurssitehokkuus, ympäristö ja sisäilma sekä materiaalikehitys. Päivän aikana kartoitettiin millaista tutkimusta tällä hetkellä näiden aihealueiden osalta on meneillään ja millaisia hankkeita tarvittaisiin. Samalla päivä toimi verkostoitumispaikkana. Aihealuekohtaisissa työpajoissa keskusteltiin erityisesti siitä mitä aiheita nyt olemassa olevat hankkeet eivät kata. Samalla tehtiin ehdotuksia kuinka tutkimuksen seuranta, koordinointi ja teollisuuden ja tutkijoiden välinen dialogi tulisi jatkossa hoitaa. Tilaisuudessa esitettiin toive puualan tutkimuksen hanke- ja osaamisportaalin luomisesta. 

Loppukäyttö ja puurakentaminen, T&K-päivä tutkimuspäivä järjestettiin 25.1. 2017

Mukana oli noin 70 henkeä, mukana teollisuus, tutkimus- ja oppilaitokset. Painopisteet olivat puurakentamisen kehitystarpeissa sekä asiakkaiden ja asukkaiden näkökulmassa. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin tutkimus- ja kehitystarpeista. 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä