Hiilijalanjälki, hiilikädenjälki tai hiilidioksidipäästö

Hiilidioksidipäästö

Yrityksen tai tuotantolaitoksen hiilidioksidipäästö on yritystoiminnan kokonaispäästö yhden vuoden ajalta.

Yrityksen/laitoksen hiilidioksidipäästöt voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Suorat päästöt syntyvät paikan päällä oman toiminnan, esimerkiksi polttoaineiden käytön seurauksena. Epäsuoria päästöjä ovat pääasiassa ulkoa ostetun energian päästöt, esimerkiksi ostosähkön päästöt.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy ja pääsee ilmaan. Tuotteen hiilijalanjälki ilmoitetaan painoyksikkönä tuotteesta tavallisimmin käytettyä mittayksikköä kohden.

Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina, joskus kuitenkin pelkkänä hiilidioksidin määränä. Hiilidioksidipäästöt ovat 80 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki tarkoittaa hyötyä, jonka tuote tai palvelu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Termi ei kuitenkaan ole standardoitu, joten hiilikädenjäljellä voidaan tarkoittaa hieman eri asioita. Se on kuitenkin aina positiivinen tekijä.

VTT:n määritelmän mukaan hiilikädenjälki on asiakkaalle tuotettu hyöty siitä, että yritys valmistaa tuotteita ja palveluja, joiden avulla yrityksen asiakas pystyy pienentämään hiilijalanjälkeään. Kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä aikaisemmin käyttämänsä tuotteen korvaajana, pienenee asiakkaan jalanjälki eli pienennys on hiilikädenjälki.  

(Hiili)Kompensaatio

Hiilidioksidipäästöjen vastapainoksi on syntynyt ajatus päästöjen kompensoimisesta. Sillä tarkoitetaan päästövähennysten ostamista syntyneitä päästöjä vastaavalla määrällä. Vähennykset voivat olla vaikkapa sitä, että rahoilla tuetaan uusiutuvan energian tai maan ja metsien kestävää käyttöä kehittyvissä maissa ympäri maailman. Kompensaatiolle ei ole olemassa standardia, joten kompensaatiomarkkinoilla toimii monenlaisia palveluntarjoajia.

20.1.2021

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä