Puun hyvinvointivaikutukset

Yleisesti puu koetaan miellyttävänä materiaalina rakentamisessa ja asumisessa. Sitä on miellyttävää katsoa ja koskettaa, ja sillä koetaan olevan psykologisia ominaisuuksia esimerkiksi rauhoittavana elementtinä. Tutkimusten mukaan puulla on myös terveydellisiä vaikutuksia huoneilmaa tasaavana tekijänä ja antibakteerisena alustana. Puu toimii myös akustisesti vaimentavana elementtinä. Luonnonvarakeskus Luken katsaus Puumateriaalien ominaisuudet sisäkäytössä

Puutuoteteollisuuden sivuvirtoja voidaan käyttää erilaisten puupohjaisten antiviraalisten tuotteiden valmistukseen. Näitä esitellään Luonnonvarakeskus Luken tuottamalla videolla.

Myös Puuinfon sivulla Puun käytön sisäilma- ja terveysvaikutukset on tietoa ja tutkimustuloksia puun ominaisuuksista.

Puu ihmisen elinympäristössä

Puuhun liitetään käsitteitä kodikkuudesta, lämmöstä ja rauhoittumisesta. Myös luonnollisuus on puuhun liitetty mielikuva. Sisätiloissa käytettyjen ja näkyvien puumateriaalien on todettu alentavan stressipiikkejä, lisäävän sosiaalisuutta ja parantavan mielialaa. Puun hyvät sisäilmaominaisuudet osaltaan edistävät asumisterveyttä.

Puumateriaalien huokoinen pinta luo miellyttävän akustisen ympäristön ja vähentää kaikumista. Puulla voidaan vähentää äänten haitallista heijastumista pinnoista myös muiden materiaalien päälle asennettavilla levyillä ja paneeleilla. Puutuotteiden hyvät akustiset ominaisuudet tekevät niistä erinomaisen valinnan esimerkiksi soitinrakentamiseen.

Puutuotteet ovat turvallisia, luonnonmukaisia ja myrkyttömiä vaihtoehtoja sisustamiseen ja rakentamiseen. Puu taipuu sisustuksessa moniin eri käyttökohteisiin lattiasta kattoon ja seinistä huonekaluihin. Sillä on helppo luoda yksilöllisiä ratkaisuja, jotka ovat helposti muunneltavissa: esimerkiksi puiset pöytätasot voidaan hioa uudelleen.

Puu tasaa huoneilman kosteutta

Puu on hygroskooppinen materiaali: se sitoo itseensä ilmankosteutta ja luovuttaa sitä ympäristöönsä. Tämän seurauksena puumateriaalit sisätiloissa tasaavat huoneilman kosteuden vaihteluita ja lisäävät asumisviihtyvyyttä. Pintakäsittely vaikuttaa poikkeuksetta puun luontaiseen kykyyn sitoa ja luovuttaa kosteutta. Oikeanlaisilla valinnoilla voidaan varmistaa puun ominaisuuksien säilyminen käsittelystä riippumatta. Vesiohenteisella tuotteella käsitelty puu päästää vesihöyryä läpi ja säilyttää sen kosteutta tasaavat ominaisuudet.

Esimerkiksi lamellihirren valmistuksessä käytettävällä ohuella liimakerroksella ei ole vaikutusta hirren hengittävyyteen.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC

VOC (volatile organic compound), suomeksi haihtuvat orgaaniset yhdisteet, ovat sisäilmassa kaasumaisessa tai höyrystyneessä muodossa. VOC-yhdisteiden lähteenä ovat mm. rakennus- ja sisustusmateriaalit, ja myös puun VOC-pitoisuuksista on käyty keskustelua.

Luonnonvarakeskus Luken tutkijoiden tekemä kirjallisuusselvitys osoittaa, että kaikista puulajeista haihtuu yhdisteitä ympäröivään ilmaan, mutta päästöjen määrä ja koostumus vaihtelevat muun muassa puulajin, näytetyypin ja näytteen käsittelytavan mukaan. Puun interaktio ympäröivän ilman kanssa voidaan estää tai sitä voidaan vähentää pintakäsittelyllä, mutta päästöjen hallinnan näkökulmasta se on tarpeen vain poikkeustapauksissa. Puusta haihtuvien terveydelle haitallisten yhdisteiden pitoisuudet ovat normaaleissa käyttöolosuhteissa niin vähäisiä, ettei suomalaisen puun sisäkäytön rajoittamiselle ole perusteita. Selvitys löytyy tästä linkistä: Massiivipuun päästöt sisäilmaan

Antibakteeriset ja hygieeniset ominaisuudet tekevät puusta hyvän materiaalin vaativiin kohteisiin kuten saunoihin ja keittiöihin. Hiljattain todistetut ominaisuudet voivat avata uusia kohteita puunkäytölle esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa.

Suomessa ja Itävallassa tehtyjen tutkimusten mukaan puulla ja sen VOC-yhdisteillä on antibakteerisia ominaisuuksia, linkki tutkimukseen.

4.3.2022

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä