Puutuotteiden liimat, käsittelyaineet ja pakkaukset

Puutuotteiden liimat

Liimattujen (insinööri)puutuotteiden ja vanerin valmistuksessa liimoilla on keskeinen osa. Liimauksen avulla valmistetaan nykyaikaisia kestäviä puutuotteita, ja niitä kehitetään asiakkaiden, tuotteiden ja ympäristön vaatimusten mukaan.

Kotimaisen vanerin ja LVL:n tuotannossa käytetään useimmiten fenoliformaldehydiliimaa. Fenoliformaldehydiliima mahdollistaa vanerituotteiden ulkokäytön. Vaativissa olosuhteissa levyjen tulee olla pinnoitettuja ja reunasuojattuja. Fenoliliima erottuu tuotteessa tummana liimasaumana. Formaldehyditöntä polyuretaaniliimaa käytetään mm. liimapuun ja CLT:n valmistuksessa. LVL:n osalta liiman tulee täyttää tuotestandardin EN-14374 vaatimukset.

Kuiviin olosuhteisiin tarkoitetuilla vanereilla käytetään ureaformaldehydiliimaa, joka soveltuu sisäkäyttöön tai hieman kosteisiin olosuhteisiin.

Rakennusten sisätiloihin tarkoitetut puutuotteet on pääsääntöisesti luokiteltu Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa parhaaseen M1-luokkaan. Luokitus on tuotekohtainen ja tuotteen valmistaja kertoo tuotteensa sisäilmaluokan.

Puun liimauksesta kerrotaan syvällisesti Puuinfon sivulla Puurakentamisen liimat.

Pinnoitteet

Vanerilevyt voidaan pinnoittaa, mikä parantaa vanerin ominaisuuksia ja esimerkiksi kulutuksenkestokykyä. Yleisimmin käytetään fenolipinnoitetta (ns. muottivaneri). Fenolipinnoitettujen vanereiden käyttökohteita ovat etenkin betonointi ja kuljetusvälineet.

Pinnoitteista löytyy lisätietoa suurten vanerinvalmistajien sivuilta: Metsä Wood ja UPM (Wisa).

Puutuotteiden maalit ja käsittelyt

Maalipinta suojaa puuverhousta esimerkiksi säänvaihteluilta, auringon ultraviolettisäteilyltä sekä kosteudelta. Hyvin ylläpidetty maalipinta auttaa puuverhousta säilymään hyvänä jopa vuosikymmeniä ja pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä. Ilman suojakäsittelyä puutuotteen pinta harmaantuu ja on altis mm. uv-säteilylle.

Talomaaleissa käytetään mikromuoveja maalattavan pinnan silottajana. Suomessa mikromuoveja käytetään tähän tarkoitukseen kuitenkin vain vähän.  Mikromuovit ovat ympäristölle haitallisia sinne joutuessaan. Tuotanto- ja jätelaitokset käsittelevät jätteet niin, etteivät mikromuovit pääse ympäristöön. Ammattimaisessa maalinpoistossa mahdolliset jätteet huolehditaan asianmukaisesti, ja myös kuluttajille on laadittu ohjeistus maalausvälineiden puhdistamiseen.

Maalattu tai painekyllästetty puu tulee hävittää asianmukaisesti kierrättämällä, HSY:n ohje tässä. Itä-Suomen yliopisto on koonnut kattavan puunpolttamiseen liittyvän tietopaketin.

Puutuotteiden pakkaukset

Valmiit, tehtaalta lähtevät puutuotteet kuten vaneripaalit ja sahatavara ovat alttiita kuljetuksen ja varastoinnin aikaisille vaurioille ja sääolosuhteille. Hyvin pakattuna puutavara säilyy puhtaana, vahingoittumattomana, helposti ja turvallisesti käsiteltävänä sekä tuotteen ominaisuudet muuttumattomina. Pakkauksiin on myös helppo merkitä pakettimerkinnät ja –etiketit.

Tyypillinen pakkausmateriaali on muovi. 

Pakkausmuovien kierrättäminen

Ympäristöministeriö on vuonna 2018 laatinut muovitiekartan sekä muovit rakentamisessa - selvityksen https://ym.fi/rakentamisen-muovitiekartta. Ympäristöministeriö on myös laatinut yhdessä rakennusalan sekä kaupan järjestöjen kanssa green deal -sopimuksen, jossa yritykset voivat sitoutua muovijätteen vähentämiseen: mm. huolehtimalla kierrätyksestä sekä siirtymällä käyttämään markkinoilla saatavilla olevia kierrätysmuovia sisältäviä muovilaatuja. Muovien määrän vähentäminen tullee pian vastaan asiakkaiden ja kaupan esittämien vaatimusten kiristymisenä. 

Tässä ympäristöministeriön esitys pakkausmuovien green dealista

Tässä Motivan esitys muovien tunnistamiseen, käsittelyyn ja kierrättämiseen liittyvistä koulutuspaketeista (maksuton nettikoulutus)

Muoveja vastaanottaa mm. Suomen Uusiomuovi Oy, jolla on terminaaleja ympäri Suomen: https://www.uusiomuovi.fi/fin/yritykselle/terminaalit_kartalla/

Rakentamisen lisäksi muovien käyttöä ja kierrätystä koskien on tulossa uusia vaatimuksia, mm. jätelainsäädännön uudistuessa.

Sivu päivitetty 10.11.2021

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä